Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan


LessonsandCarols2014
Ks. Paula Wattsona w 1908 roku zaproponował aby raz w roku odbywał się specjalny czas modlitwy, której główną intencją będzie modlitwa o pojednanie i jedność między chrześcijanami. Prekursorami ekumenizmu na świecie są Kościoły protestanckie oraz starokatolickie, najpóźniej do tego ruchu dołączył się Kościół rzymsko-katolicki. Pierwotnie czas modlitwy o jedność odbywał się po święcie Wniebowstąpienia Pańskiego, później przeniesiono go na czas między wspomnieniem Wyznania Św. Piotra a Nawróceniem Św. Pawła – ten termin obecnie jest czasem Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

Jako reformowani katolicy, modlimy się codziennie o jedność chrześcijan ale w ten szczególny tydzień w roku, w sposób szczególny chcemy się włączyć w to powszechne wołanie do Jedynej Głowy całego Kościoła – Jezusa Chrystusa aby pomagał nam, chrześcijanom, otwierać się na siebie i wspólnie działać dla sprawiedliwości społecznej aby pomógł nam dostrzegać, że pomimo wszystkich różnic łączy nas wiara w Jednego Boga w Trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

W czasie Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan od 18 do 25 stycznia wspólnoty i misje reformowano katolickie w Polsce modlić się będą w sposób szczególny w czasie swoich spotkań o pojednanie i jedność wszystkich sióstr i braci w Chrystusie. Zachęcamy do udziału w modlitwach w tej intencji, które odbywać się będą w czasie i po Eucharystiach i nabożeństwach, na które, zgodnie z naszym zwyczajem, zapraszamy wszystkich chrześcijan!

NCCWarto tutaj również wspomnieć, że Ekumeniczna Wspólnota Katolicka (Ecumenical Catholic Communion), której częścią jest Reformowany Kościół Katolicki w Polsce należy do Narodowej Rady Kościołów w USA (odpowiednik Polskiej Rady Ekumenicznej) i uczestniczy w oficjalnym Ruchu Ekumenicznym.