Synod 2022


Jest moim ogromnym przywilejem poinformować wszystkich członków i członkinie Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce oraz naszych sympatyków, iż nasz najbliższy Synod odbędzie się w Poznaniu w dniach 20 – 21 sierpnia 2022 roku.

W Synodzie, z prawem głosu, udział biorą delegaci i delegatki świeccy wybrani przez Zgromadzenia Parafialne, którzy stworzą Synodalną Izbę Święckich, wszyscy czynni duchowni Kościoła, którzy tworzą Synodalną Izbę Duchownych oraz Biskup Kościoła.

Synod jest nie tylko najwyższym organem uchwałodawczym naszego Kościoła, jest też wydarzeniem duchowym, liturgicznym i teologicznym. Chcemy go dobrze przeżyć i w dobry sposób się do niego przygotować.

Ponieważ Synod trwać będzie tylko dwa dni, a chcemy, aby wszystkie osoby należące do Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce mogły wziąć udział w dyskusjach i pracach przedsynodalnych, do świąt paschalnych (17 kwietnia 2022), można zgłaszać propozycje Synodalnych Grup Roboczych.

Każdy członek i każda członkini Kościoła może zainicjować grupę, która zajmie się zaproponowanym tematem. Propozycje takie należy zgłosić do Rady Kościoła (adres email: radakosciola@gmail.com). Wykaz grup znajdzie się poniżej wraz z kontaktem do osoby koordynującej. Spotkania odbywać się będą w formule online lub hybrydowo.

Synodalne Grupy Robocze powinny wypracować propozycje uchwały dla Synodu. Należy przesłać je do Biskupa Kościoła w terminie do 6 sierpnia 2020 roku.

+Tomasz
wasz biskup

_________________
Synodalne Grupy Robocze:

_________________