Synod 2022


Jest moim ogromnym przywilejem poinformować wszystkich członków i członkinie Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce oraz naszych sympatyków, iż nasz najbliższy Synod odbędzie się w Poznaniu w dniach 20 – 21 sierpnia 2022 roku.

W Synodzie, z prawem głosu, udział biorą delegaci i delegatki świeccy wybrani przez Zgromadzenia Parafialne, którzy stworzą Synodalną Izbę Święckich, wszyscy czynni duchowni Kościoła, którzy tworzą Synodalną Izbę Duchownych oraz Biskup Kościoła.

Synod jest nie tylko najwyższym organem uchwałodawczym naszego Kościoła, jest też wydarzeniem duchowym, liturgicznym i teologicznym. Chcemy go dobrze przeżyć i w dobry sposób się do niego przygotować.

Chcemy, aby wszystkie osoby należące do Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce oraz osoby sympatyzujące z nami, miały możliwość wziąć udział w rozmowach i pracach przygotowujących Synod, dlatego zachęcamy do włączenia się w prace Synodalnych Grup Roboczych. Ich lista znajduje się poniżej.

Osoby, które chcą wziąć udział w pracach grup, prosimy o kontakt z Biskupem Kościoła (prezbiter.rkk@gmail.com) lub Radą Kościoła (radakosciola@gmail.com). Wykaz grup znajduje się poniżej. Spotkania odbywać się będą w formule online lub hybrydowo.

Synodalne Grupy Robocze powinny wypracować propozycje uchwały dla Synodu. Należy przesłać je do Biskupa Kościoła w terminie do 6 sierpnia 2020 roku.

+Tomasz
wasz biskup

_________________
Synodalne Grupy Robocze:

  1. Grupa robocza ds. wspomnień świętych
    Zakres prac: przygotowanie propozycji wspomnień świętych do kalendarza liturgicznego.
  2. Grupa robocza ds. katechizmu Kościoła
    Zakres prac: przygotowanie propozycji uchwały o przygotowaniu Katechizmu Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce.
  3. Grupa robocza ds. misji i rozwoju Kościoła
    Zakres prac: przygotowanie propozycji uchwał dotyczących Misji, rozwoju Kościoła i rozwiązań związanych z brakiem wystarczającej ilości duchownych.

_________________