Święto Imienia Jezus


obrzezanieW pierwszy dzień nowego roku czyli ósmy po uroczystości Narodzenia Pańskiego, Reformowany Kościół Katolicki w Polsce obchodzi świeto obrzezania i nadania imienia Jezusowi. Wspomnienie to ma podówjne znaczenie. Z jednej strony przypomina nam o Bogu, który jest wierny przymierzu zawartemu z ludźmi. Najpierw zawarł je z ludem Izraela. Znakiem tego przymierza było obrzezanie dokonywane w ósmy dzień zycia chłopców. W końcu Bóg zawarł nowe przymierze przez Paschę Jezusa Chrystusa z każdym człowiekiem. Liturgia tego dnia przedstawia Marię i Józefa jako pobożnych i wiernych Izraelitów, którzy przestrzegali Prawa, jakie Bóg przekazał Mojżeszowi w zapisach Świetej Tory.
Drugi aspekt tego świeta to modlitwa o błogósławieństwo na nowy rok. Tego dnia, gdy w sposób szczególny wspominamy dzień nadania imienia naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, chcemy wzywać Jego imienia i w Jego imię rozpocząc nowy czas dany nam od Boga.