Święto Epifanii


darekPodczas Liturgii Eucharystii w Uroczystość Epifanii 2013 do naszej wspólnoty przyjęliśmy Darka. Od tej pory jest pełnoprawnym członkiem naszego Kościoła.  Jest to dla nas wielka radość ponieważ Darek jest człowiekiem bardzo wierzącym, zaangażowanym społecznie i od samego początku aktywnie włączył się w życie naszego Kościoła. Prosimy o modlitwę za Darka.

 

Posłuchajcie świadectwa Darka.