Studium Księgi WyjściaOkres Przygotowania Paschalnego to najlepszy czas aby sięgnąć wspólnie po Księgę Wyjścia i usłyszeć i rozważać wydarzenia związane z pierwszą Paschą, gdy Izraelici zostali uwolnienie z niewoli egipskiej i podróżowali do Ziemi Obiecanej.

W święta paschalne wspominamy, rozważamy i doświadczamy Paschy Chrystusa, której zapowiedź znajduje się w Księdze Wyjścia. Aby jeszcze lepiej zrozumieć dzieło Chrystusa warto więc sięgnąć do pierwotnej zapowiedzi tych zbawczych wydarzeń. Poznajmy lepiej Mojżesza i Aarona, dzielne kobiety, które przeciwstawiły się faraonowi, Boga, który się przedstawia, wyzwala i wędruje ze swoim ludem.

Studium biblijne Księgi Rodzaju odbywa się w każdą niedzielę Okresu Przygotowania Paschalnego o godz. 10:30 (przed niedzielną Liturgią Eucharystii). Spotykam się w naszej kaplicy przy ul. Św. Wojciech 25/7 w Poznaniu.