Sakrament małżeństwa u reformowanych katolików?


Kilka pytań i odpowiedzi dotyczących sakramentu małżeństwa w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce.

 • Kto może przyjąć sakrament małżeństwa w Reformowanym Kościele Katolickim?

Sakrament małżeństwa w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce może przyjąć każda osoba będąca członkiem lub członkinią tego Kościoła, uczestnicząca w życiu liturgicznym i podzielająca poglądy dotyczące sakramentu małżeństwa. Wymagane jest, aby przynajmniej jedna osoba spośród narzeczonych należała do Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce lub innego Kościoła zrzeszonego w Ekumenicznej Wspólnocie Katolickiej.

 • Jestem rozwiedziona/rozwiedziony, czy mogę przyjąć ponownie sakrament małżeństwa w Reformowanym Kościele Katolickim?

Jako chrześcijanie wierzymy w świętość sakramentu małżeństwa, o które należy dbać i umacniać, tak aby relacje między małżonkami były świadectwem przemiany życia przez miłość, oddanie, szacunek i wierność.

Wiemy jednak, że czasem mimo starań i modlitwy dochodzi do rozpadu małżeństwa. Jesteśmy przekonani, że sam rozwód nie jest dobry, ale w sakramencie spowiedzi taki grzech może zostać odpuszczony, a chrześcijanin czy chrześcijanka, która szczerze pragnie odnowić swoje życie i przyjąć ponownie sakrament małżeństwa, może go otrzymać.

Przed zawarciem kolejnego małżeństwa należy rozeznać, co można zrobić, by w nowej sytuacji zadbać o naprawienie krzywd, które mogły wystąpić w związku z rozpadem wcześniejszego związku i dołożyć starań, aby wszystkie obowiązki względem wcześniejszego związku, np. wobec dzieci, były z miłością wypełniane.

 • Jaki jest główny cel sakramentu małżeństwa?

Celem każdego sakramentu jest uświęcenie osoby, która go przyjmuje, oraz wspólnoty, do której ta osoba należy. Głównym celem sakramentu małżeństwa jest więc wzajemne uświęcenie się małżonków.

 • Kto udziela sakramentu małżeństwa?

Sakrament jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski. Łaska, czyli uświęcające i zbawiające działanie Boga, zawsze pochodzi z tego samego źródła – Trójjednego Boga. W Reformowanym Kościele Katolickim wierzymy, że Tym, który udziela sakramentu małżeństwa, jest Jezus Chrystus – Bóg. Sakramentu udziela się na podstawie woli partnerów, którzy wyrażają ją w przysiędze małżeńskiej. Na jej podstawie duchowny, działający w Kościele jako reprezentant Chrystusa, udziela sakramentu małżeństwa – widzialnego znaku niewidzialnej łaski – od samego Boga.

 • Czy będąc rozwiedzionym ma się dostęp do sakramentów?

W Reformowanym Kościele Katolickim wierzymy, że Bóg jest bezgranicznie miłosierny, wzywa nas do nawrócenia i pomaga nam w tym. Łaska Boga, czyli Jego działanie, jest niezbędna, aby z Nim żyć. Jako chrześcijanie tradycji katolickiej wierzymy, że obiektywnymi i widzialnymi znakami łaski są sakramenty. Każdy kto chce żyć z Bogiem, pragnie odnawiać swoje życie i uczyć się prawdziwie kochać, może i powinien przyjmować sakramenty. Rozwód jako konsekwencja ludzkiej słabości potrzebuje również przebaczenia, które w naszym Kościele pragniemy okazywać każdemu. Osoby po rozwodzie mogą i powinny przyjmować sakramenty, zwłaszcza spowiedzi i Komunii Świętej.

 • Czy obie strony zawierające sakramentalne małżeństwo muszą mieć to samo wyznanie?

Nie. Jeśli chodzi o chrześcijan z różnych Kościołów to wierzymy, że jesteśmy już zjednoczeni przez chrzest, dlatego zapraszamy wszystkich np. do przyjęcia u nas Eucharystii. Nie widzimy tutaj również przeszkód, aby przyjąć sakrament małżeństwa. Jeśli związek małżeński ma być zawarty pomiędzy chrześcijanką/chrześcijaninem a osobą innej religii lub bezreligijną/ateistę/ateistkę, wystarczy, że tylko jedna osoba pragnie sakramentalnego małżeństwa. Należy jednak pamiętać, że różnice wyznań, religii czy brak wiary religijnej mogą wpływać na codzienne życie małżonków czy celebrowanie świąt. Przed zawarciem takiego mieszanego małżeństwa należy pamiętać o tych różnicach i z szacunkiem zaakceptować jego/jej sposób przeżywania własnych przekonań religijnych.

 • Czy zawarcie małżeństwa w Reformowanym Kościele Katolickim powoduje, że taki ślub jest uznawany przez państwo polskie jako związek cywilno-prawny?

Niestety prawo w Polsce nie traktuje równo wszystkich wyznań i tylko kilka kościołów i związków wyznaniowych może cieszyć się przywilejem uznawania przez Państwo Polskie ślubów zawartych w ich tradycji religijnej ze skutkami cywilno-prawnymi. W naszym przypadku ślub ma wymiar sakramentalny i aby uzyskać konsekwencje cywilno-prawne, konieczny jest „ślub cywilny” lub inna forma umowy cywilno-prawnej pomiędzy partnerami.

 • Czy ślub musi być udzielony w kościele?

Nie. Ślub może odbyć się w naszej kaplicy lub innym miejscu, które wybiorą osoby pragnące zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

 • Czy istnieje jakaś forma przygotowania przedmałżeńskiego?

Tak. Przed zawarciem sakramentalnego małżeństwa należy się odpowiednio przygotować duchowo i intelektualnie. W tym celu odbywa się kilka spotkań z osobą odpowiedzialną za przygotowanie sakramentu małżeństwa ze strony Kościoła. W czasie tych spotkań rozmawia się o teologicznej wizji małżeństwa, jego zadaniach i celach. Jest to jednak raczej przyjacielskie spotkanie niż wykład.

 • Czy Reformowany Kościół Katolicki w Polsce dopuszcza śluby osób tej samej płci?

Tak. Reformowany Kościół Katolicki w Polsce, podobnie jak cała Ekumeniczna Wspólnota Katolicka (ECC) oraz bardzo wiele Kościołów na całym świecie, dopuszcza osoby tej samej płci do przyjęcia sakramentu małżeństwa. Współczesne badania biblijne i teologiczne oraz doświadczenie wielu chrześcijan i chrześcijanek doprowadziły do uznania równości małżeńskiej zarówno par różno- jak i jednopłciowych. Cieszymy się, że możemy również w ten sposób wykazać naszą solidarność z osobami, które nadal w wielu miejscach w naszym kraju oraz na świecie są dyskryminowane.

 • Czy osoba będąca po ślubie może zostać duchownym w Reformowanym Kościele Katolickim?

Tak. W Reformowanym Kościele Katolickim wierzymy, że celibat jest szczególnym charyzmatem i powołaniem. Nie jest jednak wymogiem stawianym osobom, które pragną przyjąć święcenia.

 • Czy można zawierać nieograniczoną liczbę małżeństw po kolejnych rozwodach?

Nie mamy w Reformowanym Kościele Katolickim zasady określającej, ile razy można wziąć ślub po rozwodzie. Jesteśmy przekonani, że rozwód jest trudnym i często bolesnym doświadczeniem. Ocena zdolności osoby po kilku rozwodach do zawarcia ponownego małżeństwa wymaga indywidualnej oceny, rozmów, modlitwy – w tym sakramentu pojednania – i rozeznania, dlaczego poprzednie małżeństwa się rozpadły. Należy sprawdzić, co można zrobić, by w nowej sytuacji zadbać o naprawienie krzywd, które mogły wystąpić na skutek rozpadu wcześniejszego związku. Zawsze trzeba dołożyć starań, by wszystkie obowiązki względem wcześniejszego związku, np. wobec dzieci, były z miłością wypełniane.

 • Chcę przyjąć sakrament małżeństwa w Reformowanym Kościele Katolickim, co muszę zrobić?

Skontaktuj się z najbliższą Parafią. Jej przedstawiciele pomogą Tobie w przygotowaniu do ślubu i wyjaśnią wszystkie wątpliwości.