Przygotowanie Paschalne – czas otwarcia.


Kochani Bracia i Kochane Siostry w Chrystusie,

Rozpoczynamy Okres Przygotowania Paschalnego, wyjątkowy czas, pełen możliwości wzrostu. Chciałbym zaprosić was do szczerego przeżycia tego okresu i zwrócić waszą uwagę na trzy kluczowe praktyki: post, modlitwę i jałmużnę. To trzy drogi otwierania się na samych siebie, na bliźnich i na Boga.

Poprzez post otwieramy się na samych siebie. Wybierając pewne wyrzeczenia czy ograniczenia, poznajemy lepiej nasze słabości, ale również siłę wewnętrzną, która pochodzi od Boga. To czas, aby zwrócić uwagę na nasze pragnienia, nawyki i postawy, a następnie pozwolić Bogu prowadzić nas ku prawdziwemu nawróceniu.

Poprzez jałmużnę otwieramy się na bliźnich. Działając z miłością i hojnością, dzielimy się z tymi, którzy potrzebują wsparcia. Nasza jałmużna staje się konkretnym wyrazem miłości do drugiego człowieka.
W tym czasie szczególnie ważne jest, abyśmy otwierali nasze serca i dłonie na potrzeby innych, budując wspólnotę miłości i solidarności.

Poprzez modlitwę otwieramy się na Boga. Wszystkie nasze wysiłki postne i jałmużnicze mają sens w kontekście relacji z Bogiem, inaczej są praktyką dietetyczną czy działaniem charytatywnym – nic w tym złego ale to nie istota przygotowania paschalnego. Modlitwa to czas, abyśmy otworzyli nasze serca, rozmawiali z Bogiem i naszym Zbawicielem, szukali Jego woli dla naszego życia. W modlitwie znajdujemy siłę i światło, które prowadzą nas przez cały okres przygotowania paschalnego do zwrócenia się ku Chrystusowi.

Zapewniam Was o mojej modlitwie za każdą i każdego z Was i za Nasze wspólnoty. Niech Bóg nas błogosławi w tym czasie nawrócenia, umacnia waszą wiarę i napełnia serca miłością.

+ Tomasz
Biskup Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce