Przestrzenie Sacrum: Zwój PokojuBardzo ważnym wydarzeniem pierwszej edycji projektu Przestrzenie Sacrum będzie „Zwój Pokoju”. Realizując go, chcemy upamiętnić powstanie Deklaracji Utrechckiej. Jest to dokument podpisany w roku 1889 przez biskupów Kościołów Starokatolickich, którzy w ten sposób chcieli zintegrować swoje wspólnoty, ale również wyrazić kilka bardzo istotnych przekonań, jak np. prawo do wolności sumienia i wyznania dla wszystkich ludzi czy wolę dialogu z osobami, które swoją wiarę przeżywają inaczej.

W tym roku starokatolicy obchodzą 130 rocznicę podpisania tego dokument, który choć w niektórych punktach jest polemiczny, przede wszystkim stanowi zaproszenie do poszukiwania dróg dialogu i pojednania. Z tej okazji chcemy zaprosić do współtworzenia „Zwoju Pokoju”, czyli Deklaracji Poznańskiej, która będzie wspólnym manifestem naszej woli budowania społeczeństwa ludzi, dla których ważne jest nie tylko prawo do wolności sumienia i wyznania, ale też działanie na rzecz pokoju, szacunku, pojednania i przyjaźni – pomimo dzielących nas różnic.

Co będziemy robić? W niedzielę 22 września, czyli dzień po kolejnej, 4 już edycji Nocy Świątyń w Poznaniu, zaprosimy mieszkańców naszego miasta do tego, by pojawili się w godzinach między 14.00 a 18.00 na Placu Wolności, gdzie znajdzie się papierowy zwój, na którym wszyscy chętni będą mogli wpisać swoją deklarację, intencję czy życzenie dla pokoju. Chodzi nam o to, by każdy miał możliwość zapisania swojej myśli, ważnego fragmentu właściwej sobie księgi religijnej czy choćby pojedynczego słowa, które w subiektywnym mniemaniu danej osoby może urastać do rangi manifestu, będącego wyrazem pragnienia budowania społeczeństwa otwartego, gotowego do pojednania i odnalezienia piękna w ludzkiej różnorodności. Jest to więc wydarzenie zarówno dla osób wierzących, jak i „poszukujących” czy niewierzących.

Jego uniwersalny, międzywyznaniowy i międzykulturowy charakter podkreśli piknik, na który poczęstunek zorganizują i przygotują przedstawiciele poznańskich wspólnot religijnych.

Wydarzenie finansowane jest z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a patronat nad nim objęli: Prezydent Miasta Poznania, Pan Jacek Jaśkowiak, Rzecznik Praw Obywatelskich, Pan Adam Bodnar oraz Młodzieżowa Rada Miasta Poznania.