Poznań | Roraty


Roraty to Liturgia Eucharystia sprawowana w okresie adwentu. To swego rodzaju „Liturgia Oczekiwania” razem z Bogurodzicą i wszystkimi oczekującymi na Mesjasza w Pierwszym Przymierzu i Kościele. W czasie tej Liturgii w sposób szczególny modlimy się, aby wypełniły się obietnice Boga o pokoju, sprawiedliwości i nastaniu pełni Królestwa Bożego.

W tym roku w naszej poznańskiej kaplicy na os. Powstańców Warszawy 9A będziemy się spotykać na roratach dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki o godz. 18:30.

Każda osoba jest mile widziana!