Poznań | Katechezy Mistagogiczne


Odkryj głębię Triduum Paschalnego – zapraszamy na paschalne katechezy mistagogiczne!

Czy pragniesz pełniej przeżyć Wielkanoc i zrozumieć znaczenie jej symboli i obrzędów? Reformowany Kościół Katolicki w Polsce zaprasza na katechezy mistagogiczne, które odbędą się w kaplicy w Poznaniu na osiedlu Powstańców Warszawy 9A.

Czym jest mistagogia?

Mistagogia to starożytna tradycja Kościoła, która polega na stopniowym wprowadzaniu wiernych w misteria wiary. Już w II wieku katechezy mistagogiczne prowadziły nowo ochrzczone osoby do głębi chrześcijańskiej wiary. Tajemnicze nauki, symbole i rytuały odkrywały przed nimi znaczenie chrztu i Eucharystii. Dowiadujemy się o tym z wczesnochrześcijańskiej sztuki sakralnej oraz z pism wczesnochrześcijańskich, a Ojcowie Kościoła m.in. św. Ambrożego z Mediolanu, św. Cyryla Jerozolimskiego, zapisali swoje katechezy, które przetrwały do dziś – będziemy z nich korzystać.

Ważny krok:

Katechezy mistagogiczne pozwalą nam

  • Lepiej zrozumieć chrzest i Eucharystię
  • Pogłębić więź z Bogiem i wspólnotą Kościoła
  • Wzmocnić wiarę.

Tradycja żyje dalej:

Współczesne katechezy czerpią inspirację z mistagogii, prowadząc wiernych do głębi wiary.

Podczas paschalnych katechez mistagogicznych wyruszysz w fascynującą podróż, odkrywając bogactwo znaczeń tkwiących w Liturgii Triduum Paschalnego. Zgłębisz symbolikę poszczególnych obrzędów i gestów, poznając ich ukryte znaczenie i wpływ na Twoje życie.

Pamiętaj, że Liturgia to nie tylko zbiór rytuałów. To żywy język, którym Kościół od wieków przekazuje fundamentalne prawdy wiary. Jak każdy język, również ten wymaga zgłębienia, abyśmy w pełni mogli zrozumieć jego piękno i głębię.

Program katechez:

Wielki Poniedziałek – Wielka Środa (25-27 marca 2024):

Po wieczornej Liturgii Eucharystii o godz. 18:30, Katecheza Mistagogiczna – odkrywamy Triduum Paschalne.

Wtorek Paschalny, Środa Paschalna, Piątek Paschalny (2, 3, 5 kwietnia 2024):

Po wieczornej Liturgii Eucharystii o godz. 18:30, Katecheza Mistagogiczna – odkrywamy Liturgię sakramentów chrztu i Eucharystii.

Sobota Paschalna (6 kwietnia 2024):

Po Liturgii Eucharystii o godz. 11:000, Katecheza Mistagogiczna – odkrywamy Liturgię sakramentów chrztu i Eucharystii.

Miejsce: Kaplica Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce, Poznań, os. Powstańców Warszawy 9A
Czas: poszczególne katechezy będą trwały od 20 do 30 minut
Zapisy: Udział w katechezach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów.
Metoda: Wykład i dyskusja.

Serdecznie zapraszamy!

Odkryj bogactwo symboli i przeżyj Wielkanoc głębiej!

  • Katechezy przeznaczone są dla osób dorosłych i młodzieży.
  • Możliwy jest udział w pojedynczych spotkaniach.
  • Zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z porządkiem Liturgii Triduum Paschalnego.