Podkast na Okres Przygotowania Paschalnego


Serdecznie zapraszamy do wysłuchania podkastu Katedra, który ukazuje się codziennie w czasie Przygotowania Paschalnego. Jest to okazja do wysłuchania Ewangelii na dany dzień, która jest czytana przez osoby z naszych wspólnot z krótkim komentarzem biskupa Tomasza Puchalskiego. W niedziele do rozmowy zaproszeni są goście specjalni, którzy opowiadają o swoim życiu w kontekście Liturgii Słowa.

Nagrania są udostępniane na bieżąco w Spotify.