O RKK na portalu misyjne.pl


W ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan na portalu misyjne.pl można było przeczytać kilka artykułów o Kościołach chrześcijańskich z Polski, pojawił się artykuł również o Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce.

Link do artykułu znajdziesz tutaj.


W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan mamy szansę spotkać chrześcijan różnych wyznań. Czasami nie do końca uświadamiamy sobie, na czym polegają różnice między poszczególnymi denominacjami, ale też to, że pomimo odrębności wszyscy jesteśmy uczniami Chrystusa. 

Ksiądz Tomasz Puchalski jest prezbiterem Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce. O Kościołach tradycji starokatolickiej dowiedział się, mieszkając w Anglii i spotykając tam duchownych Kościoła anglikańskiego. Przez lata związany był z katolickim ruchem charyzmatycznym. Mieszka w Poznaniu. Od 7 maja 2012 r. jest Wikariuszem Przewodniczącego Biskupa Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej dla Polski. 

Księże Tomaszu, czym Reformowany Kościół Katolicki w Polsce różni się od Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce?  

Nie mamy na celu stawiania się w opozycji do innych Kościołów, postaram się więc przedstawić to, co ważne jest dla nas. Jako Kościół odwołujący się do tradycji starokatolickiej wyznajemy wiarę Kościoła pierwszego tysiąclecia wyrażoną w orzeczeniach siedmiu soborów ekumenicznych oraz nauczaniu Ojców Kościoła. Nasi biskupi posiadają nieprzerwaną ciągłość posłania od Jezusa (sukcesję apostolską). Bardzo ważne jest dla nas wspólne rozeznawanie, dlatego Synod, jako zgromadzenie reprezentujące cały Kościół lokalny, świeckich i duchownych, ustanawia prawa i nadzoruje oraz wybiera biskupa. Synod nie jest ciałem demokratycznym, gdzie decyduje większość, ale tworzą go trzy izby: biskup, duchowni (prezbiterzy i diakoni) oraz świeccy. Aby dane prawo zostało wprowadzone, musi zostać osiągnięta jednomyślność tych trzech izb. Kościoły starokatolickie mogą się od siebie różnić w przejawach życia kościelnego. Bardzo ważny jest dla nas Kościół rozumiany jako wspólnota lokalna, celebrująca sakramenty pod przewodnictwem wybranego przez siebie biskupa (lub jego zastępców, prezbiterów). Wierzymy, że Kościół lokalny jest szkołą miłości, którą pozostawił nam Jezus. Nasze wspólnoty są zazwyczaj małe, chcemy bowiem, aby nikt nie był anonimowy i pozbawiony głosu. Praktykujemy gościnność eucharystyczną: każda wierząca i ochrzczona osoba może przyjąć Komunie Świętą w czasie sprawowanej Liturgii.  

W jaki sposób Reformowany Kościół Katolicki (Kościoły starokatolickie) rozumie jedność chrześcijan? Na czym ona ma polegać? Czy jest możliwa?  

Wydaje mi się, że o jedności chrześcijan należy mówić w dwóch wymiarach. Najpierw to jedność wynikająca z chrzcielnej przynależności do Chrystusa. Ona jest faktem. Chrześcijanie są zjednoczeni poprzez przynależność do Jezusa. Tę jedność możemy i powinniśmy odkrywać, ona powinna nas zbliżać do siebie. Ziemska jedność chrześcijan powinna wynikać ze zgody na różnorodność, ze wzajemnego słuchania się, z pragnienia wspólnego świadectwa o Zmartwychwstałym Jezusie. Celem poszukiwania jedności chrześcijan jest wspólne celebrowanie Eucharystii na gruncie wiary niepodzielonego Kościoła pierwszego tysiąclecia, z poszanowaniem autonomii lokalnych Kościołów.