Niedziela Palmowa


palm-sundayNa tydzień przed Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego wkraczamy w Wielki Tydzień wspominając uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Uczniowie i uczennice Jezusa, dzieci i dorośli, rozkładali szaty, rzucali liście palmowe i wołali „Zbaw Nas!”. Dostrzegli w Nauczycielu z Nazaretu obiecanego Mesjasza.

Serdecznie zapraszamy na Liturgię Niedzieli Palmowej gdy będziemy Bogu dziękować za Jego zwycięstwo nad złem i śmiercią w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Wołając Hosanna – Zbaw Nas będziemy też prosić abyśmy z Chrystusem odnosili codzienne zwycięstwa nad ciemnościami, złem, grzechem, słabościami naszej codzienności. Chcemy w tą niedzielę wpatrywać się w pokornego sługę, Jezusa, który wskazuje nam drogę Boga.

Liturgia Niedzieli Palmowej składa się z dwóch części: Rytu Palm oraz Liturgii Eucharystii. W czasie Rytu Palm błogosławione są gałązki palmowe oraz wręczane członkom Wspólnoty, czytana jest też Ewangelia o wjeździe Jezusa do Jerozolimy. W czasie Eucharystii czytany jest opis Męki Pańskiej.

  • W Poznaniu Liturgię Niedzieli Palmowej celebrować będziemy o godz. 12.00 w Kaplicy Św. Cyryla i Metodego przy ul. Św. Wojciech 25/7
  • W Warszawie Liturgię Niedzieli Palmowej celebrować będziemy o godz. 19.30. W sprawie miejsca sprawowania Liturgii prosimy o kontakt: warszawa.rkk@gmail.com