Niedziela Palmowa


niedziela palmowa
Ostatnia niedziela w okresie Przygotowania Paschalnego nazywana jest Niedzielą Palmową lub Niedzielą Męki Pańskiej. Te dwie nazwy nawiązują do czytanych tego dnia fragmentów z Ewangelii – opisu uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy oraz Jego męki.

Fragmenty biblijne i klimat niedzieli ma nas wprowadzić w Wielki Tydzień i zachęcić do wykorzystania jeszcze tych kilku dni przygotowania paschalnego. W Niedzielę Palmową mamy w naszych wspólnotach w Polsce zwyczaj wręczania członkom wspólnot liści palmowych.
Palma (chodzi o palmę daktylową) od najdawniejszych czasów była znakiem radości i zwycięstwa. Apokalipsa Św. Jana opowiada, że święci przed tronem Boga są odziani w białe szaty i trzymają liście palmowe. Nawiązując do tej symboliki prezbiterzy wręczają liście palmowe a członkowie wspólnot przechowują je przez cały rok jako znak przynależności do wspólnoty oraz wyraz pragnienia podążania za Chrystusem Zwycięzcą, który pokonał zło i śmierć przez miłość i pokorę, przez swoją paschę – przejście przez mękę i krzyż do zmartwychwstania.

Tego dnia Eucharystie będziemy sprawować:

  • W Poznaniu
    Godz. 12:00 i 18:00 – Kaplica Cyryla i Metodego – ul. Święty Wojciech 25/7
  • W Warszawie
    Godz. 20.00 – liturgia domowa – ul. Obrońców Tobruku 36/14