Nabożeństwo Antyfon „O”


antyfony
Na siedem dni przed Uroczystością Bożego Narodzenia w liturgicznej tradycji Kościoła zachodniego Pieśni Maryi – Magnificat – towarzyszy siedem wielkich antyfon „O”.

Antyfony te wyrażają teologiczną prawdę o osobie Jezusa Chrystusa i wywodzą się z proroctw Starego Testamentu opowiadających o Mesjaszu. Ich nazwa „O” wzięła się stąd, że każda z tych antyfon rozpoczyna się od pełnego zachwytu zawołania skierowanego do Mesjasza a wyrażonego literą „O”.

Chcemy was zaprosić na bardzo szczególne adwentowe nabożeństwo Antyfon „O”. Nie tylko je wszystkie odśpiewamy ale i posłuchamy czytań biblijnych, z których się wywodzą. Mamy nadzieję, że będzie to dobra okazja aby zagłębić się w treści adwentu, jeszcze lepiej zrozumieć znaczenie proroctw i ich wypełnienia w Jezusie. Chcemy w ten sposób przygotowywać się na spotkanie z Jezusem.

Nabożeństwo Wielkich Antyfon celebrowane będzie w niedzielę 14 grudnia o godz. 17.00 w kaplicy Reformowanego Kościoła Katolickiego w Poznaniu przy ul. Święty Wojciech 25/7

Każdy jest mile widziany.

Tekst Nabożeństwa Wielkich Antyfon: Nabożeństwo Wielkich Antyfon