Likwidacja Parafii w Warszawie


Informujemy, iż decyzją Rady Kościoła wszczęto postępowanie likwidacyjne Parafia pod wezwaniem Świętej Trójcy w Warszawie, która obejmowała swoim obszarem województwa: mazowieckie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, łódzkie.

Siedziba parafii znajdowała się w 03-290 Warszawie przy ul. Siecznej 69a/38. 

Informujemy, iż ww. Parafia nie posiada majątku.

Likwidatorem Parafii jest biskup Tomasz Puchalski, Biskup Kościoła, z którym w sprawie likwidacji można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej biskuptomaszpuchalski@gmail.com do dnia 1.12.2023 roku.

Równocześnie Biskup Kościoła informuje, że nie ulega zmianie dotychczasowa działalność Wspólnoty pod wezwaniem Świętej Trójcy w Warszawie oraz Wspólnoty pod wezwaniem Bogurodzicy i św. Jordana w Krakowie, które stanowią część Parafii pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego w Poznaniu.