Kalendarz liturgiczny: 5 lutego – 11 lutego 2018


5 Lutego I Poniedziałek
Agaty, męczennicy
Kolor: czerwony

1 Krl 8, 1-13
Ps 132, 6-7. 9-10
Mk 6, 53-56

6 Lutego I Wtorek
Okres zwykły
Kolor: zielony

1 Krl 8, 22-30
Ps 84, 3-4. 5 i 10. 11
Mk 7, 1-13

7 Lutego I Środa
Felicji Sierackiej, zakonnicy
Kolor: biały

1 Krl 10, 1-10
Ps 37, 5-6. 30-31. 39-40
Mk 7, 14-23

8 Lutego I Czwartek
Józefiny Bakhity, zakonnicy
Kolor: biały

1 Krl 11, 4-13
Ps 106, 3-4. 35-36. 37 i 40
Mk 7, 24-30

9 Lutego I Piątek
Okres zwykły
Kolor: zielony

1 Krl 11, 29-32
Ps 81, 10-11b. 12-13. 14-15
Mk 7, 31-37

10 Lutego I Sobota
Scholastyki, mniszki
Kolor: biały

1 Krl 12, 26-32; 13, 33-34
Ps 106, 6-7a. 19-20. 21-22
Mk 8, 1-10

11 Lutego I Niedziela
6
. NIEDZIELA PO EPIFANII
Niedziela Cyryla i Metodego
Kolor: biały
Wprowadzenie Nowego Tłumaczenia Modlitwy Pańskiej

Kpł 13, 1-2. 45-46
Ps 32, 1b-2. 5 i 11
1 Kor 10, 31 – 11, 1
Mk 1, 40-45;