Kalendarz liturgiczny: 12 lutego – 18 lutego 2018


 

12 Lutego I Poniedziałek
Doroty Stang zakonnicy i męczennicy
Kolor: czerwony

Jk 1, 1-11
Ps 119, 67-68. 71-72. 75-76
Mk 8, 11-13

13 Lutego I Wtorek
Okres zwykły
Kolor: zielony

Jk 1, 12-18
Ps 94, 12-13a. 14-15. 18-19
Mk 8, 14-21

14 Lutego I Środa
ŚRODA POPIELCOWA
Kolor: fioletowy
Dzień postu

Jl 2, 12-18
Ps 51, 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17
2 Kor 5, 20 – 6, 10
Mt 6, 1-6. 16-18

15 Lutego I Czwartek
Filemona, misjonarza
Onezyma, biskupa Efezu
Kolor: czerwony

Pwt 30, 15-20
Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6
Łk 9, 22-25

16 Lutego I Piątek
Przygotowanie paschalne
Kolor: fioletowy
Dzień postu

Iz 58, 1-12
Ps 51, 3-4. 5-6b. 18-19
Mt 9, 14-15

17 Lutego I Sobota
Przygotowanie paschalne
Kolor: fioletowy

Iz 59, 1-15
Ps 86, 1b-2. 3-4. 5-6
Łk 5, 27-32

18 Lutego I Niedziela
1.NIEDZIELA
PRZYGOTOWANIA PASCHALNEGO

Kolor: fioletowy

Rdz 2, 7-9; 3, 1-7
Ps 51, 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17
Rz 5, 12-19
Mt 4, 1-11