Jak dołączyć do Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce?


Członkiem lub członkinią Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce zostaje się poprzez przyłączenie do jednej z parafii naszego Kościoła.

Istnieją dwie drogi zostania członkiem Parafii, jest to przyjęcie w niej chrztu lub bierzmowania w przypadku osób, które nigdy wcześniej tych sakramentów nie przyjęli albo akt konwersji dla osób przyłączających się z innych Kościołów chrześcijańskich.

Chrzest lub bierzmowanie

Osoba, która chce przyjąć chrzest lub bierzmowanie w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce powinna skontaktować się z proboszczem lokalnej parafii. Po odpowiednim przygotowaniu (katechumenacie) osoba taka przyjmuje sakrament.

Preferowane dni ich udzielania to:
– dla sakramentu chrztu: Wigilia Paschalna
– dla sakramentu bierzmowania: Niedziela Zesłania Ducha Świętego
Nie widzimy jednak przeszkód, aby sakramenty te sprawować w inne dni.

Podobna droga dotyczy rodziców, którzy chcą ochrzcić swoje dziecko w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce.

Konwersja

Konwersja (z łac. convertere „zmienić”) to akt polegający na zmianie dotychczasowego wyznania i przyłączeniu się do Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce.

Osoba, która chce dokonać konwersji w pierwszej kolejności jest zaproszona do udziału w spotkaniach wspólnot Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce (Obecnie to: Poznań, Warszawa, Bytom, Kraków, Wrocław, Zielona Góra, Toruń lub Wspólnota Online).

Osoba, która zdecyduje się na oficjalne przyłączenie do Kościoła uzgadnia z proboszczem datę przyjęcia. Do tego czasu poznaje ona Kościół, jego wiarę i praktykę. Jest dla nas bardzo ważne, aby w tym okresie osoba odkryła, że to jest rzeczywiście jej miejsce, jej wspólnota, jej Kościół – wszyscy bowiem razem jesteśmy za niego odpowiedzialni.

Do dnia przyłączenia do Kościoła należy przygotować świadectwo chrztu z parafii, w której miał miejsce lub stosowne oświadczenie.

Konwersja dokonuje się w czasie Liturgii Eucharystii w czasie której osoba przystępująca odnawia przyrzeczenia chrzcielne, deklaruje wolę przyłączenia do Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce poprzez odczytanie wcześniej napisanego listu skierowanego do Kościoła.

Konwersja do Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce oznacza wystąpienie z dotychczasowej wspólnoty kościelnej. Stosowna informacja wysyłana jest przez nowego proboszcza do parafii chrztu gdzie powinna zostać dokonana stosowna adnotacja w kartotece lub księdze chrztów.

  • Wykaz wspólnot znajdziesz tutaj.