Jak dołączyć do Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce?


Członkiem lub członkinią Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce zostaje się poprzez przyłączenie do jednej z parafii naszego Kościoła.

Istnieją dwie drogi zostania członkiem Parafii, jest to przyjęcie w niej chrztu lub bierzmowania w przypadku osób, które nigdy wcześniej tych sakramentów nie przyjęli albo akt konwersji dla osób przyłączających się z innych Kościołów chrześcijańskich.

Chrzest lub bierzmowanie

Osoba, która chce przyjąć chrzest lub bierzmowanie w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce powinna skontaktować się z proboszczem lokalnej parafii. Po odpowiednim przygotowaniu (katechumenacie) osoba taka przyjmuje sakrament.

Preferowane dni ich udzielania to:
– dla sakramentu chrztu: Wigilia Paschalna
– dla sakramentu bierzmowania: Niedziela Zesłania Ducha Świętego
Nie widzimy jednak przeszkód, aby sakramenty te sprawować w inne dni.

Podobna droga dotyczy rodziców, którzy chcą ochrzcić swoje dziecko w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce.

Konwersja

Konwersja (z łac. convertere „zmienić”) to akt polegający na zmianie dotychczasowego wyznania i przyłączeniu się do Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce.

Osoba, która chce dokonać konwersji w pierwszej kolejności jest zaproszona do udziału w Liturgiach i spotkaniach wspólnot Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce, spotykamy się m.in. w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Zielonej Górze, Tleniu, Trójmieście. Powstają też nowe wspólnoty. Zachęcamy też do włączenia się w spotkania Duszpasterstwa Online.

Osoba, która zdecyduje się na przyłączenie do Kościoła powinna zgłosić się do Proboszcza lub Biskupa Kościoła, z którym ustala termin początku Katechumenatu. Jest to dziewięciomiesięczny kurs, na który składają się spotkania grupowe (raz w miesiącu) i indywidualne (raz w miesiącu) oraz specjalne ryty liturgiczne (Włączenie do katechumenatu, Pierwsze Traditio – Przekazanie Modlitwy Pańskiej, Drugie Traditio – Przekazanie Wyznania Wiary oraz sam ryt Przyłączenia do Kościoła). Jest to czas poznawania Kościoła, jego wiary i praktyki oraz budowania więzi z siostrami i braćmi.

Do dnia przyłączenia do Kościoła należy przygotować świadectwo chrztu lub stosowne oświadczenie, które potwierdzi fakt wcześniejszego przyjęcia sakramentu chrztu.

Konwersja dokonuje się w czasie Liturgii Eucharystii na której osoba przystępująca odnawia przyrzeczenia chrzcielne, deklaruje wolę przyłączenia do Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce poprzez odczytanie wcześniej napisanego listu intencyjnego skierowanego do Kościoła.

Konwersja do Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce oznacza wystąpienie z dotychczasowej wspólnoty kościelnej.

  • Wykaz wspólnot znajdziesz tutaj.

Najbliższy kurs katechumenalny rozpocznie się w niedzielę, 5 listopada o 20:15 za pośrednictwem platformy zoom.

KONTAKT DO BISKUPA KOŚCIOŁA
email: biskuptomaszpuchalski@gmail.com
tel: +48 793 111 295