Grudziądz | Liturgia EucharystiiSerdecznie zapraszamy na Liturgię Eucharystii, którą celebrować będziemy w Grudziądzu w 3. Niedzielę Przygotowania Paschalnego tj. w niedzielę 24 marca o godz. 12:30

Liturgię celebrować będziemy w kaplicy Reformowanego Kościoła Katolickiego przy sali przy ul. Kulerskiego 11

W związku z trwającym okresem przygotowania paschalnego Liturgię Eucharystii poprzedzi ryt liturgii pojednania z rozgrzeszeniem sakramentalnym.

W Reformowanym Kościele Katolickim praktykujemy trzy formy sakramentu pojednania (spowiedzi):

1) Indywidualną, w której biskup lub prezbiter rozmawia z osobą pomagając jej przyjąć dar przebaczenia.

2) Liturgię Pojednania, która jest dłuższym lub krótszym nabożeństwem składającym się ze słuchania słowa Bożego, modlitwy, litanii pokutnej i sakramentalnego rozgrzeszenia.

3) Spowiedź sakramentalną podczas Liturgii Eucharystii.

Sakrament Pojednania (spowiedź) jest sakramentem, przez który osoby ochrzczone otrzymują przebaczenie grzechów oraz mogą sobie uświadomić, że potrzebują Boga, Jego miłości i obecności w życiu gdyż sami nie radzimy sobie z wieloma rzeczami.

Więcej o spowiedzi: Spowiedź w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce

– Jesteśmy Kościołem otwartym gdzie każda osoba może znaleźć przestrzeń dla realizacji swojej autentycznie katolickiej wiary.

– Do Komunii Świętej może u nas przystąpić każda osoba ochrzczona i wyznająca chrześcijańską wiarę. Zarówno osoba po rozwodzie, żyjąca w nowym związku jak i będąca w związku nieformalnym. Komunia nie jest bowiem nagrodą za „grzeczne życie” ale pokarmem i lekarstwem na drodze uczenia się miłości, walki ze słabościami i grzechem.

– Spowiedź Wspólna z sakramentalnym rozgrzeszeniem jest stałym elementem Liturgii Eucharystii. Celebrowana jest jako ryt przed właściwą celebracją eucharystyczną lub w ramach tej celebracji w czasie aktu pokutnego. Dlatego prosimy przygotuj się wcześniej do tej ważnej chwili aby w najpiękniejszy sposób przyjąć łaskę Boga, który chce pojednać ludzi z sobą. Uświadom sobie dobro jakiego doświadczasz oraz swoje słabości i błędy, grzechy, przez które zło oddala nas od miłości Boga, bliźnich i nas samych.

– Reformowany Kościół Katolicki w Polsce w celebracji Liturgii Eucharystii lub Liturgii Darów Wcześniej Konsekrowanych (Liturgii Diakonów) stosuje własny ryt liturgiczny, który bazuje na łacińskim (zachodnim) doświadczeniu liturgicznym. Liturgie sprawujemy w języku polskim. Dla osób uczestniczących w Liturgii przygotowaliśmy specjalną publikację ADORAMUS, która zawiera teksty liturgiczne odmawiane przez Wspólnotę aby każda osoba, również będąca pierwszy raz na Liturgii, mogła w niej swobodnie uczestniczyć. W ADORAMUSIE znajdziesz też większość pieśni, które śpiewamy w czasie nabożeństw.