Eucharystia w Krakowie


Eucharystia (6)Trwa okres przygotowania do Paschy – najważniejszego święta chrześcijan. 

Serdecznie zapraszamy na Liturgię Eucharystii, którą celebrować będziemy w Krakowie w sobotę 5 kwietnia o godz. 19.00 w sali przy ul. Św. Filipa 23 (Centrum Krakowa).

W naszym Kościele, który wierzy w realną obecność Jezusa w znakach chleba i wina przemienionych przez Ducha Świętego, i który przechowuje nieprzerwaną sukcesję apostoslską, zapraszamy wszystkich ochrzczonych chrześcijan do uczestnictwa w Eucharystii.

Eucharystia, zwana tradycyjnie msza świętą, jest wydarzeniem uobecniającym nam zbawcze dzieło Jezusa, Jego ofiarę męki i śmierci i cudowne zmartwychwstanie. Jezus podobnie jak ludziom w swoich czasach wyjasnia nam pisma i daje się rozpoznać w łamaniu chleba i piciu z jednego kielicha.

Czekamy na każdego, kto pragnie poznawać Jezusa.