Epifania czyli Objawienie Pańskie


Pokłon Mędrców, Chrzest Jezusa i Cud w Kanie – to trzy wydarzenia epifanijne, które dopełniają obchodów Narodzenia Pańskiego. Wszystkie te święta odkrywają przed nami tożsamość Tego, który narodził się w Betlejem i zbawił nas przez swoje wcielenie i zmartwychwstanie.

6 stycznia świętujemy w Kościele Epifanie czyli Objawienie Pańskie. W czasie Liturgii Słowa słuchamy ewangelii o odnalezieniu zbawiciela przez perskich mędrców (w średniowiecznej tradycji nazywanych Trzema Królami), którzy szukali nowonarodzonego Króla i Mesjasza. Cieszymy się tego dnia, że również my odnaleźliśmy naszego zbawiciela i przyjaciela, którym jest wcielony Bóg. Cieszymy się, że odnaleźliśmy go dzięki przewodnictwu różnych „jasnych gwiazd” na ciemnym nocnym niebie – te gwiazdy to konkretni ludzie, którzy wskazują nam na Jezusa i są znakiem nadziei w ciemności smutku i lęku.

W naszym Kościele święto Epifanii ma szczególne znaczenie. Spora część naszych sióstr i braci wyjeżdża na święta Bożego Narodzenia do swoich rodzin w różne części Polski gdzie nie ma naszych lokalnych wspólnot, Epifania jest dniem, kiedy możemy się spotkać na wspólnym świętowaniu. Od wielu lat jest to dzień, kiedy do Poznania gdzie znajduje się siedziba naszego Kościoła, przyjeżdżają ze swoistą pielgrzymką nasi bracia i siostry z różnych wspólnot w kraju, tego dnia rozpoczynają swoje przygotowanie osoby, które chcą się oficjalnie przyłączyć do Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce.

Jak wygląda nasze epifanijne świętowanie?

Przede wszystkim gromadzi nas Chrystus, którego odnajdujemy w zwiastowanym słowie Bożym oraz w sakramencie Komunii Świętej. Dzięki sakramentalnej obecności Jezusa również my, podobnie jak Maria i Józef, jak Mędrcy ze Wschodu, możemy wziąć Jezusa w ręce, adorować go i powiedzieć jak bardzo Go kochamy i potrzebujemy.

Chrystusa odnajdujemy też w celebracjach całego roku liturgicznego, a zwłaszcza w obchodach Paschy, czyli Świąt Wielkanocnych. Od starożytności tego właśnie dnia ogłasza się dzień, w którym w danym roku obchodzić będziemy Wielką i Świętą Paschę a co za tym idzie Święte Triduum Paschalne i inne święte dni, wypływające z Paschy jak np. Wniebowstąpienie, Pięćdziesiątnice czy Środę Popielcową – początek okresu przygotowania paschalnego.

Następnie pobłogosławimy kredę, którą na drzwiach naszych domów zapiszemy datę Paschy, abyśmy pamiętali, że jesteśmy „ludźmi paschalnymi” a w centrum naszego życia jest zmartwychwstanie Jezusa. Oznaczamy drzwi datą świąt paschalnych, w czasie których Jezus przelał swoją krew z miłości do nas, abyśmy byli wolni, podobnie jak hebrajczycy w Egipcie, aby pamiętać że to nie jest wyłącznie historia, ale wszystkie te rzeczy dzieją się i aktualizują w życiu każdej i każdego wierzącego.

W Epifanie błogosławimy również kadzidło, które zabieramy do swoich domów i tam rozpalamy prosząc Boga o błogosławieństwo naszych rodzin i domów oraz aby pamiętać, że „Liturgia Boża trwa”, i wychodząc z naszych miejsc celebracji, uwielbiamy Boga naszym życiem, zwłaszcza w naszych domach.

Mędrcy ze Wschodu przynieśli Jezusowi trzy dary – mirrę, kadzidło i złoto. Posiadają one głębokie znaczenie i symbolikę. Symbolicznie wyrażają godność królewską, kapłańską i prorocką Jezusa, jego bóstwo i człowieczeństwo. Na pamiątkę tych trzech darów również my przynosimy w Święto Epifanii trzy skromne podarunki, każdy i każda według swoich możliwości. Ponieważ w gromadzącej się wspólnocie rozpoznajemy Jezusa, dary są po Liturgii losowane pośród osób, które uczestniczą w spotkaniu, tak że każda osoba staje się niejako mędrcem obdarowującym Jezusa, ale też może sobie uświadomić, że również w niej inni Jezusa odnajdują.

Bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania! W Poznaniu spotkamy się w kaplicy pod wezwaniem śś. Cyryla i Metodego na Osiedlu Powstańców Warszawy 9A w piątek, 6 stycznia o godz. 10:30.

Zapraszamy też na Liturgie Eucharystii w Oktawie Epifanii, które sprawować będziemy:
8 stycznia – Niedziela w Oktawie Epifanii, godz. 10:30
9 stycznia – Poniedziałek w Oktawie Epifani, godz. 18:30
10 stycznia – Wtorek w Oktawie Epifanii, godz. 18:30
11 stycznia – Środa w Oktawie Epifanii, godz. 18:30
12 stycznia – Wigilia Święta Chrztu Pańskiego, godz. 18:30

Każda osoba jest mile widziana!