Ekumeniczna Wspólnota Katolicka członkiem Rady Kościołów


ncc_logoW dniach od 18 do 20 maja 2014 przedstawiciele Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej uczestniczyli w dorocznym spotkaniu Narodowej Rady Kościołów w USA (The National Council of Churches), które odbyło się w Waszyngtonie.

W czasie tego zgromadzenia Ekumeniczna Wspólnota Katolicka, do ktorej należy Reformowany Kościół Katolicki w Polsce, została przyjęta jako pełnoprawny członek tej organizacji.

Narodowa Rada Kościołów w Stanach Zjednoczonych Ameryki powstała w 1950 r. i skupia obecnie 37 organizacji i kościołów chrześcijańskich tradycji protestanckiej, prawosławnej i katolickiej w Stanach Zjednoczonych. Organizacja należy do Światowej Rady Kościołów.

Narodowa Rada Kościołów Chrześcijańskich jest inicjatorem wielu akcji ewangelizacyjnych i informacyjnych. Komisja teologiczna opracowała ekumeniczny przekład Pisma świętego. Organizowane są również akcje pomocy najbiedniejszym i pomocy humanitarnej w krajach zagrożonych działaniami wojennymi.

Kościoły członkowskie Narodowej Rady Kościołów to m.in:
– Ewangelicko-Luterański Kościół Ameryki
– Kościół Episkopalny
– Kościół Koptyjski
– Kościół Prawosławny w Ameryce
– Polski Narodowy Kościół Katolicki
– Zjednoczony Kościół Metodystyczny
– Alians Baptystyczny
– Grecka Prawosławna Archidiecezja w USA
– Kościół Reformowany w USA
– Zjednoczony Kościół Chrystusa

Więcej o Narodowej Radzie Kościołów przeczytacie tutaj.