Decyzja Prezbiterium w związku z zagrożeniem COVID-19


„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości”  2 Tm 1,7 (BW)


Drogie siostry i drodzy bracia,
członkowie i członkinie oraz osoby sympatyzujące
z Reformowanym Kościołem Katolickim w Polsce,

W poczuciu odpowiedzialności za nasz Kościół i nasze wspólnoty, osoby starsze i dzieci, oraz w związku z rekomendacjami służb sanitarnych, po konsultacji z organami Kościoła, podjęliśmy jako Prezbiterium Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce decyzję o zawieszeniu spotkań i zgromadzeń liturgicznych do odwołania.

Pragniemy w możliwie najlepszy sposób zapewnić wszystkim dostęp do posługi duszpasterskiej, którą nasi duchowni będą sprawować w każdy możliwy i bezpieczny dla wszystkich sposób. Nasi prezbiterzy zobowiązali się też do codziennej celebracji Liturgii Eucharystii w intencji opanowania i powstrzymania pandemii COVID-19 na świecie.

Jako Kościół, w obliczu wyzwania jesteśmy razem. Zachęcamy Was gorąco do udziału w transmisjach Liturgii online oraz do kontaktu z duszpasterzami, którzy pozostają do Waszej dyspozycji.

Zachęcamy do wspólnej modlitwy podczas transmisji online. Liturgia Eucharystii z poznańskiej kaplicy Kościoła, będzie transmitowana tak jak do tej pory w niedziele o godz. 10:30. Niech będzie to czas aktywnego uczestnictwa w Liturgii, czas kontemplacji i naszego wyrażenia wiary w Boga.

Nasze wspólnotowe posty w Okresie Przygotowania Paschalnego zalecamy odprawiać w intencji opanowania epidemii i jak najmniejszej liczby zakażonych i chorych.

Zachęcamy też do wzmożonej indywidualnej modlitwy w powyższej intencji. Karmmy się również słowem Boga, które niesie nam pocieszenie i pokój.

Spotkania online: modlitewne, medytacyjne i dyskusyjne będziemy ogłaszać na bieżąco – koordynuje je diakon Dobromił Kozłowski.

Zachęcamy Was do rozwagi, zachowania spokoju i stosowania się do wytycznych oficjalnych instytucji państwowych i służb. Korzystajmy zawsze ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

Prosimy Was, abyśmy jako chrześcijanie i chrześcijanki dawali przykład odpowiedzialności i opanowania. Módlmy się za lekarzy, naukowców, personel medyczny zwłaszcza szpitali zakaźnych, osoby chore i ich rodziny.

Wasi w Chrystusie
Prezbiterium Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce