Błogosławieństwo Św. Błażeja


3 lutego w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce wspominamy świętego Błażeja, biskupa i męczennika. Był on duszpasterzem wspólnoty chrześcijańskiej w Sebascie.

Początkowo pracował jako lekarz w Cezarei Kapadockiej, z której pochodził. Zrezygnował jednak z tego zajęcia i udał się na pustelnie, gdzie rozwijał swoje życie duchowe i relacje z Bogiem.

Będąc tam, zwrócili się do niego chrześcijanie z Sebasty, którzy wspólnie podjęli decyzję, aby Błażej został ich biskupem. Znany był on ze swojej dobroci i troski o Kościół.

Gdy zaczęły się prześladowania, schronił się w kryjówce, jednak doniesiono do władz, gdzie przebywa i został aresztowany. Trafił do więzienia, gdzie pomagał innym i umacniał wiarę chrześcijan. Właśnie tam uratował przed uduszeniem chłopca, któremu ość przebiła gardło.

Biskup Błażej nie wyparł się swojej miłości i został zabity za wiarę w Jezusa poprzez ścięcie mieczem.

Opowiadanie o uratowaniu chłopca przed uduszeniem tak silnie wpłynęło na wyobraźnie chrześcijan, że zaczęto się modlić do męczennika, prosząc o pomoc w problemach z gardłem czy mową. Właśnie to zrodziło późniejszą praktykę szczególnego błogosławieństwa w Dzień Świętego Błażeja, czyli w rocznice jego śmierci dla świata i narodzin dla nieba.

Jak wygląda takie błogosławieństwo?

W czasie Liturgii Eucharystii dziękujemy Bogu za świadectwo świętego biskupa, prosimy również Boga o zdrowe gardła oraz odpowiednie używanie mowy, aby jak Błażej dawać świadectwo naszej miłości do Jezusa.

Duchowny pod koniec nabożeństwa bierze dwie skrzyżowane świece, związane z sobą czerwoną wstążką, przykłada je do gardeł i udziela błogosławieństwa.

Skrzyżowane świece symbolizują Chrystusa, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie przyniósł nam światło. Krzyż ze świec symbolizuje krzyż Jezusa i Jego miłość wobec nas. Same świece symbolizują Chrystusa – Światło, które się spala dla nas lecz nie traci nic ze swojego blasku. Czerwona wstążka symbolizuje miłość biskupa Błażeja do Boga, Kościoła i ludzi, który swoją posług związywał ludzi z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem.

Serdecznie zapraszamy na Liturgie Eucharystii w Dzień Świętego Błażeja tj. w piątek 3 lutego o godz. 18:30, którą celebrować będziemy w naszej poznańskiej kaplicy na osiedlu Powstańców Warszawy 9A. Zwłaszcza w czasach gdy tak często spotykamy się z hejtem, pogardliwymi i nieprzemyślanymi słowami, módlmy się za wstawiennictwem Św. Błażeja o dobre wykorzystanie daru mowy.