Biskup Franciszek na WielkanocPrzesłanie biskupa Franciszka na Wielkanoc 2018

31 marca 2018 r.

Drogie Siostry i Bracia,

Niech pokój zmartwychwstałego Chrystusa będzie z Wami!

Zbliżając się do końca Ewangelii św. Marka, zauważamy, że wszystko się rozsypuje. Gdy Chrystus jest coraz bliżej śmierci, jego uczniowie wcale nie chwytają się kurczowo Jego krzyża, tylko uciekają. Piotr zapamiętale zaprzecza, że zna Jezusa. Rzymscy okupanci zdają się wygrywać, religijni przywódcy triumfują, Jezus umiera, ład i porządek zostają zachowane. Na uczniów Chrystusa padają strach i rozczarowanie. Czytelnik widzi doskonale, dokąd zmierzają sprawy i wie, że nie zmierzają ku dobremu. Historia Jezusa kończy się, zamyka, zmierza do ponurego finału.

Żyjemy w świecie wrażliwym na opinię publiczną i jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszystko staje się narracją, że narracje pojawiają się, nabierają impetu i dominują opinię publiczną. Kobiety z opowieści Łukasza, idące do grobu, aby namaścić ciało Jezusa wonnościami, łzami i miłością, spodziewają się zasuniętego kamienia i trudności z jego usunięciem. Zrozumielibyśmy również to, gdyby założyły, że narracja Jezusa jest tak samo w sposób ostateczny i rozczarowujący zamknięta, zakończona, wyczerpana. Tymczasem znajdują otwarty grób i historia zamiast być zakończoną, rozpoczyna się na nowo.

Nie otwiera jej scena triumfującego Chrystusa powstającego z grobu, lecz niezwykłe zaproszenie do dalszej wspólnej wędrówki. U Marka tajemniczy młody mężczyzna mówi w tej scenie kobietom, aby odnalazły zalęknionych braci i przekazały im wiadomość, że tylko jeśli odbudują wspólnotę i będą dalej podążać śladami nauki Jezusa, ponownie Go spotkają. Dla Marka, jak i dla nas, doświadczanie zmartwychwstania we wspólnocie to nie siedzenie i oglądanie widowiska, tylko naśladowanie Jezusa, podążanie Jego krokami, odwaga w obliczu śmierci i wiara w nowe człowieczeństwo, które Chrystus nam dał i do którego nas wzywa. W taki właśnie sposób jesteśmy w stanie doświadczyć zmartwychwstałego Chrystusa dziś, jak i kiedyś.

Pozwólmy w te święta otworzyć na nowo Zmartwychwstałemu pozamykane w grobowcach historie naszego życia.

Wasz brat,
+Franciszek Krebs
Biskup Przewodniczący