Apel Archidiakona dotyczący koronawirusa


Drogie siostry i drodzy bracia,
członkowie i członkienie oraz osoby sympatyzujące
z Reformowanym Kościołem Katolickim w Polsce,

W Polsce rośnie ilość osób, u których zdiagnozowano przypadki zakażenia SARS-CoV-2 czyli nowym koronawirusem. W wielu osobach budzi to niepokój i strach. W obliczu tego wyzwania dla całej społeczności, świadomy odpowiedzialności, jaka na nas wszystkich ciąży, pragnę was prosić o kilka rzeczy.

Normą w naszych wspólnotach jest przyjmowanie Komunii Świętej pod dwiema postaciami. Przypominam, że Ciało Pańskie przyjmujemy na rękę a Krew Pańską poprzez zanurzenie konsekrowanego chleba w konsekrowanym winie. Jest to sposób bezpieczny o ile zachowamy ostrożność i nie dopuścić do zanurzenia palców w Krwi Pańskiej.

Jeśli chodzi o picie z jednego kielicha, zalecam, aby powstrzymać się od tej praktyki zarówno ze względu na nowego koronawirusa, jak i „zwykłą” grypę, na którą w naszym kraju chorują tysiące osób, a wiele zmarło w związku z tą infekcją. Proszę, aby z kielicha piła tylko jedna osoba, główny celebrans Liturgii lub diakon mu usługujący. Dotyczy to również puryfikacji tj. oczyszczenia kielicha mszalnego po Komunii Świętej.

Akolitów i inne osoby przygotowujące kielich mszalny proszę, aby przed Liturgią i po niej starannie zdezynfekowały kielich i patenę, myjąc je odpowiednim płynem do mycia i ciepłą wodą.

Zalecam też, aby osoby udzielające eucharystii dokładnie przed Liturgią umyły ręce, a przed samą Komunią użyły odpowiedniego środka dezynfekującego. Rady parafialne i koordynatorów misji proszę, aby zadbali o posiadanie w czasie Liturgii odpowiedniego środka do dezynfekcji dłoni.

Również w czasie znaku pokoju rekomenduję powstrzymanie się od podawania sobie dłoni i pocałunków w policzki. Można za to do siebie się uśmiechnąć czy życzliwie pomachać.

Osoby, które są w grupie ryzyka, zwłaszcza ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby, wiek czy kontakt z dziećmi szkolnymi powinny zachować najwyższą ostrożność. Jeśli z powyższych powodów lub ze względu na naturalne poczucie strachu, zdecydujecie się na dobrowolną izolację, pamiętajcie, że możecie liczyć na duchownych naszego Kościoła oraz na inne osoby z Kościoła, zwłaszcza jeśli chodzi o np. zrobienie zakupów. Prosimy też o informację, jeśli ktoś z was zechce sakramentu namaszczenia chorych lub komunii świętej w domu.

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystajmy zawsze ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Musimy również uważać, aby nie poddać się panice, którą już widać w naszym społeczeństwie.

Główny Inspektorat Sanitarny odradza duże zgromadzenia, przez które rozumie się zgromadzenia osób anonimowych powyżej 200. Jak sami wiecie, anonimowi wobec siebie nie jesteśmy, a zgromadzenia liturgiczne rzadko kiedy przekraczają 15 osób.

W miejscach zgromadzeń liturgicznych będą dostępne środki higieny tj. mydło oraz dostęp do ciepłej wody. Zagwarantujemy też środki do dezynfekcji, które prosimy użyć zwłaszcza przed przyjęciem Komunii Świętej.

Proszę was, abyśmy jako chrześcijanie i chrześcijanki dawali przykład odpowiedzialności i opanowania. Na bieżąco śledzimy informację Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia, zastosujemy się do wszystkich zaleceń. Zachowajmy spokój, higienę i zdrowy rozsądek.

Poza Liturgiami proszę o stosowanie poniższych zaleceń, które rekomenduje Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny.

ZALECENIA SŁUŻB SANITARNYCH

Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej.

Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

Więcej informacji znajdziesz m.in. tutaj.

Z góry serdecznie wam dziękuję za stosowanie powyższych zaleceń. Stosowanie się do nich zarówno w czasie Liturgii, jak i poza nią jest wyrazem naszej braterskiej i siostrzanej troski o siebie nawzajem.

Zwracam się również z prośbą do duchownych i wspólnot Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce, abyśmy modlili się za naukowców i lekarzy, którzy szukają sposobów na zwalczenie epidemii. Obejmijmy naszą modlitwą również osoby chore i ich rodziny. Pamiętajmy też o osobach, które zmarły w wyniku infekcji koronawirusem, aby zmartwychwstały Jezus okazał im swoje miłosierdzie i miłość, przyjmując do życia wiecznego i pocieszył bliskich, którzy opłakują śmierć bliskich.

Aby nie popadać w panikę a równocześnie zachowywać się odpowiedzialnie polecam zapoznanie się z rzetelną wiedzą na temat nowego wirusa. Informacje znajdziecie tutaj.

Pamiętajmy, że Bóg jest dobry i nawet z najtrudniejszych doświadczeń może wyprowadzić dobro. Jemu ufajmy, módlmy się i zachowajmy spokój oraz zasady higieny.

Niech nas Bóg błogosławi i strzeże.

Wasz brat,
prezbiter Tomasz Puchalski
Archidiakon


Modlitwa o ustanie epidemii
Wszechmogący i miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na nasz niepokój, strach i utrapienie z powodu epidemii koronawirusa i innych chorób niosących śmierć, których doświadcza ludzkość, umocnij wiarę swoich córek i synów, aby zawsze ufali Twojej rodzicielskiej dobroci i opatrzności, obdarz mądrością lekarzy i naukowców, aby dobrze wykorzystali wiedzę i swoje zdolności dla dobra całej ludzkiej społeczności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje we wspólnocie Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.