Akolici w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce


Z radością i wdzięcznością pragnę zwrócić dziś uwagę na niezwykle cenną posługę akolitów i akolitek w naszym Kościele. Ich zaangażowanie i oddanie są nieocenione, a ich obecność stanowi ogromne wsparcie zarówno dla duchownych, jak i całego Kościoła.

Szczególnie wyraźne staje się to w miejscach, gdzie nie ma stałego duszpasterza. To właśnie akolici często stają się filarami lokalnej wspólnoty, gromadząc siostry i braci na Liturgiach Słowa z Komunią Świętą i zapewniając im przewodzenie w modlitwie.

Chciałbym z całego serca podziękować wszystkim akolitom i akolitkom za ich gorliwość, troskę o Kościół i wierne wypełnianie swojej posługi. Wasze zaangażowanie jest świadectwem żywej wiary i prawdziwej miłości do Boga i bliźniego. Niech Bóg was błogosławi i umacnia w dalszej posłudze!

A skąd się wzięli akolici?
To jedna ze starożytnych posług w Kościele. Nazwa pochodzi z języka greckiego ἀκόλουθος „akólouthos” – „towarzyszący, idący za kimś” lub ἀκολουθέω „akóloutheo” – „iść za kimś, naśladować, towarzyszyć”.

Zadania akolity:

 • Pomoc duchownym w czynnościach liturgicznych.
 • Rozdanie wiernym Komunii Świętej.
 • Czytanie Słowa Bożego.
 • Przygotowanie ołtarza i naczyń liturgicznych.
 • Dbanie o porządek w kościele.
 • Przewodniczenie Liturgii Słowa z Komunią Świętą, w sytuacji gdy nie ma wyświęconej osoby duchownej.
 • posługa wobec chorych.
 • pomoc potrzebującym.
 • organizowanie wolontariatu.

Do posługi akolity mogą zostać ustanowione osoby, które:

 • Zostały ochrzczone i bierzmowane w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce lub do niego konwertowały.
 • Prowadzą życie zgodne z nauką Kościoła.
 • Ukończyły kurs teologiczno-liturgiczny.

Modlitwa za akolitów i akolitki w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce

Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za posługę akolitów i akolitek w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla nich, aby z oddaniem i gorliwością wypełniali swoją posługę. Pogłębiaj ich więź z Tobą, któremu służą i obdarz ich potrzebną gorliwością. Niech ich serca zawsze będą otwarte na Twoją obecność i niech z radością służą Tobie i Twojemu ludowi. Prosimy Cię również o powołania do tej posługi. Otwieraj serca naszych sióstr i braci, aby zechcieli poświęcić swoje życie służbie przy ołtarzu. Prosimy Cię przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.