5. Ekumeniczna Noc Kościoła


nagłówek
Już po raz piąty chcemy was zaprosić do udziału w Ekumenicznej Nocy Kościoła, która odbędzie się w Pamiątkę Reformacji i Wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych 31 Października 2014 o godz 20.30 w Kościele Świętego Krzyża w Poznaniu przy ul. Ogrodowej 6.

Od pięciu lat spotykamy się pod hasłem „Nie jesteśmy spod znaku wydrążonej dyni ale Chrystusa Zmartwychwstałego”. Nawiązuje ono do obchodzonego tego dnia na świecie Halloween. Nas tej nocy zgromadzi pragnienie wspólnego przezywania wiary w życie wieczne, które mamy dzięki Jezusowi.

W tym roku poznamy dwóch bohaterów wiary: Augustuna z Hippony oraz Samuela Szereszewskiego. Słuchając tekstów Pisma Świętego oraz opowieści o bohaterach wiary chcemy sobie uświadamiać, że mimo wszystkiego co nas jeszcze dzieli, wszyscy mamy jeden cel a jest nim życie wieczne i radość z bycia blisko Boga. Zaprosimy was również na Pielgrzymkę Ekumeniczną Gniezno-Magdeburg.

Na zakończenie spotkania zapraszamy wszystkich na herbatę, kawę i ciacho. Jeśli chcecie i możecie, to zabierzcie coś na wspólny stół.

Kilka Słów o tegorocznych bohaterach wiary:

Augustyn z Hippony (354-430)
Pisarz chrześcijański, teolog. Jego pisma miały bardzo duży wpływ na kształtowanie się myśli chrześcijaństwa katolickiego i protestanckiego. Nim przyjął chrzest prowadził życie „lekkoducha”, związany był z manicheizmem, synkretycznym systemem religijno-filozoficznym, którego później był zagorzałym przeciwnikiem.

Samuel Szereszewski (1831-1906)
Znany również jako Samuel Isaac Joseph Schereschewsky. Urodził się na terenie dzisiejszej Litwy w rodzinie żydowskiej. Od dziecka biegle posługiwał się językiem jidisz, polskim, rosyjskim i niemieckim. W Żytomierzu pobierał nauki w szkole rabinicznej. Tam też otrzymał kopie Nowego Testamentu w języku hebrajskim. Doszedł do przekonania, że Jezus jest oczekiwanym przez Stary Testament Mesjaszem. Po Emigracji do USA przyjął chrzest i następnie przyłączył się do Kościoła Episkopalnego. Postanowił wyjechać na misje do Chin, gdzie został Biskupem Sznaghaju gdzie był jednym z założycieli Uniwersytetu Św. Jana (istnieje on do dziś) oraz dokonał pierwszego tłumaczenia Pisma Świętego na język chiński używany w Szanghaju i okolicach. Jego tłumaczenie używane było przez chrześcijan różnych wyznań.