13 lat Kościoła w Polsce


W tym tygodniu minęła trzynasta rocznica pierwszego nabożeństwa Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce. Poniżej, możecie zobaczyć zdjęcia z tego spotkania:

https://starokatolicy.eu/pierwsze-nabozenstwo-reformowanego-kosciola-katolickiego-w-polsce-maj-2007/

Taka rocznica to dobra okazja, aby podziękować Bogu za Jego dary i błogosławieństwa. Od tamtego czasu udało nam się rozwinąć i znacznie poszerzyć zakres działań.

Z małej grupy modlitewnej bez prezbitera staliśmy się zarejestrowanym Kościołem z duchownymi, sześcioma wspólnotami oraz dwiema misjami. Przynależymy do międzynarodowej federacji kościelnej zrzeszającej Kościoły z różnych kontynentów.

Służymy nie tylko wiernym Reformowanego Kościoła Katolickiego, ale również setkom osób, które nie są formalnie z nami związane, ale korzystają z posługi duszpasterskiej i sakramentalnej w naszym Kościele.
Nawiązaliśmy wiele wspaniałych relacji ze wspólnotami i organizacjami pozarządowymi, z którymi współpracujemy na wielu różnych polach.
Angażujemy się w ekumenizm i dialog międzyreligijny na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym.

Służymy ludziom w potrzebie m.in. osobom dotkniętym problemem bezdomności, ubóstwa czy osobom w szpitalach.

Organizowaliśmy wydarzenia we współpracy z samorządem lokalnym.
Nasz przedstawiciel doradzał wraz z innymi duchownymi Specjalnemu Sprawozdawcy ONZ ds. Religii i Przekonań.

Braliśmy udział w festiwalach oraz wielu wydarzeniach na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim.

Stworzyliśmy własne księgi liturgiczne.

Pogłębiamy nasze relacje z siostrzanymi Kościołami na świecie.
Kolejne osoby, zarówno kobiety jak i mężczyźni, biorą udział w formacji duchowej i przygotowaniach do przyjęcia święceń.

Trącając w autentycznie chrześcijańskiej i katolickiej wierze pielęgnujemy i rozwijamy naszą teologię poprzez studia, organizowanie konferencji naukowych, spotkań teologicznej grupy roboczej oraz wielu innych projektów i wydarzeń naukowo-eklezjalnych.

To co jest dla nas najważniejsze, to fakt, iż mimo naszych słabości jesteśmy wspólnotą osób, które chcą poznawać Jezusa i być razem. Chcemy kochać, wybaczać i zmieniać nie tylko samych siebie, ale i świat, aby był coraz bardziej przepełniony Bożymi wartościami. Staramy się odczytywać wezwanie Boga tu i teraz, w miejscu w którym jesteśmy, aby działać zgodnie z naszym powołaniem najlepiej jak możemy.

Szczególnie chcielibyśmy podziękować osobom, które sympatyzują z naszym Kościołem. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za każdą formę wsparcia jaką od was otrzymujemy, ponieważ jako Kościół nie tylko pragniemy dawać, ale jesteśmy świadomi jak wiele otrzymujemy.