Zapisano Zwój Pokoju


Bardzo ważnym wydarzeniem pierwszej edycji projektu Przestrzenie Sacrum było wydarzenie „Zwój Pokoju”, które odbyło się w niedzielę 22 września na poznańskim Placu Wolności.

Realizując go, razem ze Stowarzyszeniem Lepszy Świat, chcieliśmy upamiętnić powstanie Deklaracji Utrechckiej. Jest to dokument podpisany w roku 1889 przez biskupów Kościołów Starokatolickich, którzy w ten sposób chcieli zintegrować swoje wspólnoty, ale również wyrazić kilka bardzo istotnych przekonań, jak np. prawo do wolności sumienia i wyznania dla wszystkich ludzi czy wolę dialogu z osobami, które swoją wiarę przeżywają inaczej.

Choć Reformowany Kościół Katolicki w Polsce nie jest członkiem Unii Utrechckiej, która zrzesza Kościoły, których biskupi podpisali Deklarację, to jednak przyjmujemy ten dokument jako obowiązujący nas i ważny dla naszej tożsamości jako chrześcijan – katolików.

W tym roku wszyscy starokatolicy obchodzą 130 rocznicę podpisania tego dokument, który choć w niektórych punktach jest polemiczny, przede wszystkim stanowi zaproszenie do poszukiwania dróg dialogu i pojednania.

Co będziemy robiliśmy? W godzinach od 14.00 do 18.00 na Placu Wolności, znajdował się papierowy zwój, na którym wszyscy chętni mogli wpisać swoją deklarację, intencję czy życzenie dla pokoju, dzieci mogły namalować rysunek, który miał wyrażać ich pragnienie pokoju. Każdy miał możliwość zapisania swojej myśli, ważnego fragmentu właściwej sobie księgi religijnej czy choćby pojedynczego słowa, które w subiektywnym mniemaniu danej osoby może urastać do rangi manifestu, będącego wyrazem pragnienia budowania społeczeństwa otwartego, gotowego do pojednania i odnalezienia piękna w ludzkiej różnorodności. Było to więc wydarzenie zarówno dla osób wierzących, jak i „poszukujących” czy niewierzących.

Jego uniwersalny, międzywyznaniowy i międzykulturowy charakter podkreślił piknik, na który poczęstunek zorganizowali i przygotowali przedstawiciele poznańskich wspólnot religijnych m.in. wspólnoty muzułmańskiej (przepyszna zupa jemeńska) oraz wspólnoty reformowanych katolików (wyśmienity humus).

Wydarzenie finansowane było z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a patronat nad nim objęli: Prezydent Miasta Poznania, Pan Jacek Jaśkowiak, Rzecznik Praw Obywatelskich, Pan Adam Bodnar oraz Młodzieżowa Rada Miasta Poznania.

Zapraszamy do udziału w pozostałych wydarzeniach projektu Przestrzenie Sakrum, zwłaszcza wydarzenia, które odbędzie się 3 października o godz. 18:00 w siedzibie Fundacji Malta gdzie jednym z zaproszonych gości będzie prezbiter poznańskiej wspólnoty reformowanych katolików ks. Tomasz Puchalski.


Zobacz zdjęcia z wydarzenia

Comments are closed.