Nowa kaplica KościołaWszechmogący Wieczny Boże, ześlij na tę kaplicę swoją łaskę, udzielaj swojej pomocy wszystkim, którzy Ciebie tutaj wzywają i umocnij ich serca swoim słowem i sakramentami – to słowa jednej z modlitw, którą zanosiliśmy do Boga w czasie uroczystego poświęcenia nowej kaplicy Reformowanego Kościoła Katolickiego w Grudziądzu.

Kaplica otrzymała wezwanie Narodzenia Pańskiego ponieważ właśnie w to święto pierwszy raz sprawowaliśmy Liturgię Eucharystii w rycie reformowanych katolików w tym mieście.

To szczególne miejsce powstało przede wszystkim z myślą o niewielkiej misji Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce, która niedawno powstała w Grudziądzu. Mieści się ona na jednym z osiedli, w miejscu łatwo dostępnym dla każdej osoby, która zechce poznać nasz Kościół a przede wszystkim, która szuka schronienia w Miłosiernym Bogu.

Kaplica zgodnie z naszym zwyczajem posiada monastyczny układ to znaczy wierni siedzą naprzeciwko siebie – ma to związek ze zwyczajem odmawiania psalmów w chórach, czyli naprzemiennie.

W kaplicy Narodzenia Pańskiego najważniejsze jest miejsce, w którym przechowywany jest Najświętszy Sakrament oraz stół eucharystyczny, na którym sprawowana jest Święta Liturgia Eucharystii.

Jest również naszym zwyczajem, że w kaplicy znajduje się siedmioramienny świecznik, który przypomina nam o korzeniach Kościoła, który wyrasta z wiary Izraela. Zapala się go w czasie każdej Liturgii Eucharystii oraz Liturgii wigilijnych.

Na ścianach zobaczycie ikonę krzyża, taką samą jak w poznańskiej kaplicy Kościoła, której oryginał znajduje się w Taize, gdzie żyje wspólnota ekumeniczna założona przez brata Rogera oraz ikona Narodzenia Pańskiego.

Na stole eucharystycznym znajduje się prosty równoramienny krzyż reformowanych katolików wykonany z gliny, który przypomina nam słowa Pisma Świetego: Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. (2 Kor 4.7) Z tego samego powodu bardzo często sprawujemy Liturgię Eucharystię używając do tego właśnie ceramicznych naczyń liturgicznych.

Kaplica jest otwarta zawsze w niedzielę o godz. 11:00 oraz w czwartki o godz. 18:00 gdy trwa tam modlitwa liturgiczna. Poza tym każda chętna osoba może odwiedzić i pomodlić się w kaplicy jeśli skontaktuje się wcześniej z liderem świeckim wspólnoty pod numerem tel. +48 739 079 990

Kaplica mieści się w budynku przy ul. Kulerskiego 11 (pomieszczenie nr 1 na pierwszym piętrze).

Comments are closed.