Święta Hipiska – Dorothy Day


dorothy-day29 listopada Reformowany Kościół Katolicki w Polsce obchodzi rocznicę śmierci wspaniałej kobiety – Dorothy Day, która przez wielu uważana jest za świętą – sama jednak stanowczo protestowała gdy ktoś ją tak nazywał.

Warto poznać choć trochę tę kobietę, ponieważ będąc człowiekiem swoich czasów, wyprzedziła je i była jedną z największych orędowniczek na rzecz pokoju, wolności, sprawiedliwości społecznej i praw człowieka.Dorothy Day urodziła się pod koniec XIX wieku w przeciętnej protestanckiej rodzinie w Nowym Jorku. Na studiach nie była specjalnie pilna, za to cechowała ją duża samodzielność. Bardzo wcześnie uniezależniła się od pomocy finansowej rodziców. Do końca swego życia całą swoją odzież kupowała na wyprzedażach, aby zminimalizować swoje wydatki. Żywo interesowała się sprawami społecznymi. Związała się z wydawnictwami socjalistycznymi a także ruchem anarchistycznym. Początkowo żyła w stylu klasycznej wolnej bohemy. Narodziny jej córki, Tamary, w 1927 roku stały się początkiem jej duchowego przebudzenia, które tego samego roku doprowadziło ją do przyjęcia chrztu w kościele katolickim. Pięć lat później Dorothy wraz z Peterem Maurinem zakładają ruch Catholic Workers, którego celem staje się rzeczywiste praktykowanie katolickiej nauki społecznej. W slumsach Nowego Jorku powstaje dom opieki, potem pojawiają się domy wspólnotowe. Głównym celem ruchu jest opieka nad ludźmi, którzy znaleźli się na marginesie społeczeństwa. Ruch bardzo szybko zdobył popularność w całych Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Wielkiej Brytanii. W 1941 roku istniało już ponad 30 niezależnych wspólnot. Dziś jest ich ponad 185, również w Australii, Belgii, Niemczech, Holandii, Irlandii, Szwecji, Meksyku i Nowej Zelandii. Każdy dom na swój sposób realizuje dzieło sprawiedliwości społecznej, stosownie do otaczającej go rzeczywistości. Dorothy była powszechnie poważana zarówno w środowiskach chrześcijańskich, jak i kontrkulturowych. Była określana pierwszą hipiską. O ile w początkach swej publicznej działalności była zwolenniczką wolnej miłości, w latach ‘60 publicznie krytykowała rewolucję seksualną za jej negatywne skutki poznane już w latach dwudziestych. Day łączyła w sobie postępowość w sprawach ekonomicznych i społecznych z klasyczną katolicka pobożnością i moralnością. Jej związek z amerykańskimi kościołem rzymskokatolickim nie był bezproblemowy. Była zagorzałą pacyfistką. Wbrew powszechnej akceptacji dla poczynań generała Franco podczas hiszpańskiej wojny domowej wypowiadała się o nim bardzo krytycznie. Nie obawiała się także publicznie krytykować kardynała Spellmana za aktywne wspieranie makkartyzmu.W 1971 roku Dorothy została uhonorowana papieską nagrodą Pacem in Terris. Zmarła 29 listopada 1980 roku. Jej imię upamiętniają zarówno niektóre uniwersytety amerykańskie jak i domy społeczne. W Kościele rzymskokatolickim trwa jej proces beatyfikacyjny. Przez Ekumeniczną Wspólnotę Katolicką jest uważana za świętą.