Zapraszamy na Nabożeństwo Wielkich Antyfon


Wielkie Antyfony Adwentowe, zwane też antyfonami „O” to siedem krótkich utworów, opowiadających o obietnicach Boga i dziele Mesjasza. Wszystkie one zaczynają się od okrzyku „O!”. Wyraża on bliskość Boga i zachwyt nad Jego dziełem.  Tradycyjnie wykonuje się je w czasie nieszporów od 17 do 23 grudnia. W naszej Liturgii można je również znaleźć jako antyfony na rozpoczęcie Liturgii Eucharystii czy Aklamacje przed Ewangelią.

Wszystkie antyfony powstały na podstawie proroctw Starego Testamentu. Medytacja treści tych modlitw może nas jeszcze lepiej wprowadzić w tajemnice wcielenia Boga, którą wspominamy w Uroczystość Narodzenia Pańskiego.

Zwyczajem naszego Kościoła jest celebrowanie Nabożeństwa Wielkich Antyfon Adwentowych w jedną z sobót tego okresu liturgicznego. Nie tylko śpiewamy te antyfony ale również słuchamy proroctw, które je wyjaśniają, odmawiamy modlitwy na ich podstawie oraz śpiewamy pieśni adwentowe.

Serdecznie zapraszamy na Nabożeństwo Wielkich Antyfon Adwentowych w sobotę 9 grudnia o godz. 19:00, które odbędzie się w kaplicy reformowanych katolików w Poznaniu przy ul. Św. Wojciech 25/7.