Zapraszamy na Liturgię w Zielonej GórzeReformowani katolicy zapraszają na kolejną Liturgię z Komunią Świętą w Zielonej Górze!

„A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.” (Mt, 26, 26-28).

Zgodnie z pragnieniem Jezusa Chrystusa, wszyscy są mile widziani. Jesteśmy otwarci zarówno na osoby wierzące jak i na osoby zniechęcone do kościoła. U nas znajdziesz wspólnotę, w której będziesz mógł i mogła się pomodlić, znaleźć przestrzeń do rozmowy, nawiązania relacji, a także, jeśli tego potrzebujesz, podzielić swoim doświadczeniem. Jako reformowani katolicy cechujemy się gościnnością eucharystyczną tj. zapraszamy wszystkich ochrzczonych chrześcijan do udziału w Komunii Świętej. 

Liturgia będzie sprawowana w niedzielę 15 października o godz. 17:15. Z uwagi na fakt, że dopiero zakładamy wspólnotę Reformowanego Kościoła Katolickiego na terenie Zielonej Góry, tymczasowo spotykamy się w pomieszczeniach wykładowych w centrum miasta.