Zapraszamy na LiturgięIstnieje taki stół, przy którym jest miejsce dla każdej osoby. Jest to stół, który przygotował dla nas Jezus Chrystus a nazywamy go ołtarzem – stołem eucharystycznym. Chcemy Cię serdecznie zaprosić do uczestnictwa w Liturgii Eucharystii razem ze wspólnotami reformowanych katolików i katoliczek. Przy tym stole jest miejsce dla Ciebie – to nie slogan ale rzeczywistość, którą żyjemy. Eucharystia to, jak wierzymy, życie Jezusa Chrystusa, które nas leczy, wspomaga, przynosi radość i zbawia. Przez nią napełniani jesteśmy Duchem Świętym.

Jak powiedział w 2011 roku w naszej poznańskiej kaplicy nasz ówczesny biskup (dziś biskup – emeryt) Piotr Hickman – Komunia Święta nie jest nagrodą za dobre sprawowanie ale lekarstwem grzeszników i pokarmem utrudzonych pielgrzymów.

W najbliższy weekend, niedzielne Liturgie Eucharystii celebrowane będziemy w Grudziądzu, Warszawie i Poznaniu.

Wspólne modlitwy reformowanych katolików i katoliczek odbywają się też w miejscach, w których w daną niedzielę lub jej wigilię, nie możemy sprawować Liturgii Eucharystii. W tych miejscach gromadzimy się na modlitwie słowem Bożym, zwłaszcza psalmami.