Zakończył się Synod Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej


Nic nie może nas rozłączyć – pod takim hasłem, zaczerpniętym z listu św. Pawła do Rzymian, odbył się w dniach 17 – 20 września, Synod Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej (ECC), który zgromadził przedstawicieli wszystkich parafii, zakonów i duszpasterstw działających w ramach Wspólnoty. Zgromadzenie odbyło się w mieście Tempe w stanie Arizona w USA. 

Pierwszego dnia delegaci na Synod wysłuchali sprawozdania Biskupa Przewodniczącego o stanie Wspólnoty. Biskup przedstawił wyzwania jakie stoją przed Wspólnotą a są nimi m.in. wymiana duszpasterzy, którzy przechodzą na emerytury lub nie mogą dalej pełnić posługi w związku z chorobami czy wypadkami. Jest to duże wyzwanie ponieważ wiele parafii miało do tej pory jednego proboszcza, postać charyzmatyczną, która zakładała wspólnotę. Taka wymiana dla parafii jest zawsze wyzwaniem. Kilka parafii we Wspólnocie już przeszło ten proces pomyślnie. Na koniec Biskup Przewodniczący, Franciszek Krebs, zaprezentował swoją osobista posługę w Ekumenicznej Wspólnocie Katolickiej.

Następnego dnia, ponieważ mijała czteroletnia kadencja Biskupa Przewodniczącego, odbył się wybór na kolejną kadencję. Żadna parafia, zakon ani duszpasterstwo nie zgłosiło kontrkandydata w związku z czym poprzez aklamację delegaci ponownie wybrali Franciszka Krebsa na czteroletnią kadencję. Tego dnia odbywały się również spotkania Izb Synodalnych: Izby Świeckich, Izby Duchownych i Izby Biskupów. Synod zatwierdził m.in. ustanowienie nowego Kościoła lokalnego – Diecezji – w regionie Północno-Wschodnich Stanów USA oraz potwierdził wybór biskupa lokalnego, którym została wieloletnia proboszcz Parafii Emaus w mieście Olimpia, WA, Kedda Keough. Od tego czasu ten region w ramach ECC traktowany jest jako autokefaliczny Kościół lokalny.

W czasie Synodu nie zabrakło przemówień m.in. Denise Donato, pierwszej wyświęconej biskup w Ekumenicznej Wspólnocie Katolickiej, Georga von Stamwitz, teologa który wygłosił wykład na temat teologii jedności oraz, na zakończenie Synodu, jednego z najpopularniejszych rabinów ortodoksyjnych w USA, Shmuly Yanklowitza.

Bardzo ważnym wydarzeniem była również Liturgia Eucharystii sprawowana przez Biskupa Franciszka Krebsa z okazji 15. rocznicy powstania Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej. Celebrowana również była wyjątkowa Liturgia w intencji uchodźców i migrantów.

Tradycyjnie nie zabrakło też warsztatów, rozmów i spotkań poszczególnych wspólnot w ramach ECC.

Reformowany Kościół Katolicki w Polsce jest częścią Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej od 2011 roku. ECC powstało w 2003 roku gdy 11 wspólnot katolickich, inspirowanych tradycją starokatolicką, postanowiło wspólnie działać dla lepszego wypełniania chrześcijańskich zadań. Pierwszym Biskupem Przewodniczącym został biskup Piotr E. Hickman. Obecnie ECC zrzesza około 6 tyś. oficjalnych członków i członkiń (nie licząc sympatyków oraz osób, które jeszcze oficjalnie nie przyłączyły się do parafii ale uczestniczą regularnie w ich życiu i Liturgiach) w 40 parafiach (nie licząc misji), którym posługuje około 90 duchownych w tym 4 aktywnych w służbie biskupów.