Wstawiennictwo świętych i modlitwa różańcowa w RKK.Otrzymałem kolejne pytanie dotyczące praktyki Reformowanego Kościoła Katolickiego, które może was zainteresować.

Mam jedno pytanie dotyczące praktyki RKK. Czy modlicie się za wstawiennictwem zmarłych świętych i Matki Chrystusa? Czy np. jest praktykowana modlitwa różańcowa?

Wierzymy w świętych obcowanie. Kościół jest jedną wspólnotą wszystkich, którzy chcą być i są w komunii z Bogiem dlatego modlimy się wzajemnie za siebie i prosimy siostry i braci na ziemi i w niebie o modlitwę. Wierzymy, że w tej wzajemnej modlitwie wyraża się jedność Kościoła i okazujemy sobie miłość.
Praktykujemy również modlitwę różańcową choć nie mamy ściśle określonych tajemnic różańcowych. Zazwyczaj przyjmujemy tajemnice praktykowane w Kościele Rzymskokatolickim ale nasz Biskup Piotr Hickman przygotował również tajemnice różańcowe dla swojej diecezji jak np. Tajemnice Uzdrowienia, w których rozważamy uzdrowienia, których dokonał Jezus. W ten sposób możemy na przykład modlić się szczególnie za chorych. Praktykujemy również starszą od różańca ale podobną w założeniach Modlitwę Jezusową, zwaną też Modlitwą Serca. Pamiętamy i podkreślamy, że centrum modlitwy różańcowej nie jest Bogurodzica ale sam Jezus, to własnie Jego imię błogosławimy powtarzając słowa wypowiedziane do Maryi przez Archanioła podczas zwiastowania „błogosławiony owoc żywota twojego Jezus”. Modlitwa różańcowa przypomina nam, że Bóg jest z wszystkimi, którzy jak Bogurodzica Maryja przyjmują i wypełniają słowo Boże.

Prezbiter Tomasz Puchalski