Wspomnienie pierwszego nabożeństwa w Polsce


bunuba3 maja wspominamy w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce pierwsze nabożeństwo jakie było celebrowane w naszym kraju.

Odbyło się to w 2007 roku w Poznaniu przy ul. Szewskiej w sali dolnej Bunuba Cafe. Od tego czasu wiele się zmieniło w naszej Wspólnocie, podjelismy decyzje fundamentalne dla naszej tożsamości i służby w Poznaniu i Polsce.

Zapraszam wszystkich członków naszego Kościoła oraz naszych sympatyków by w ten dzień pomodlić się kilka minut za Reformowany Kościół Katolicki w Polsce, o rozwój naszych misji i powołania do diakonatu i prezbiteratu.

Połączmy się w modlitwie uzywając modlitewnika całego Kościoła to jest Księgi Psalmów:

Psalm 133
Oto jak dobrze i jak miło,
gdy bracia mieszkają razem;
jest to jak wyborny olejek na głowie,
który spływa na brodę,
brodę Aarona, który spływa
na brzeg jego szaty
jak rosa Hermonu, która spada
na górę Syjon:
bo tam udziela
Pan błogosławieństwa,
życia na wieki.

Psalm 150
Alleluja.
Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie!
Chwalcie Go za potężne Jego czyny,
chwalcie Go za wielką Jego potęgę!
Chwalcie Go dźwiękiem rogu,
chwalcie Go na harfie i cytrze!
Chwalcie Go bębnem i tańcem,
chwalcie Go na strunach i flecie!
Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych,
chwalcie Go na cymbałach brzęczących:
Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!
Alleluja.

Psalm 149
Alleluja.
Śpiewajcie pieśń nową Panu;
chwała Jego [niech zabrzmi] w zgromadzeniu świętych.
Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą,
niech synowie Syjonu radują się swym Królem.
Niech chwalą Jego imię wśród tańców,
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie
i zdobi pokornych zwycięstwem.
Niech się weselą święci wśród chwały,
niech się cieszą na swoich sofach!
Niech chwała Boża będzie w ich ustach,
a miecze obosieczne w ich ręku:
aby dokonać pomsty wśród pogan
i karania pośród narodów;
aby ich królów zakuć w kajdany,
a dostojników w żelazne łańcuchy;
by wypełnić na nich pisany wyrok:
to jest chwałą wszystkich Jego świętych.
Alleluja.