Wspomnienie Fryderyka von Schulte


Schulte19 Grudnia Reformowany Kościół Katolicki w Polsce wspomina teologa starokatolickiego i działacza społecznego Fryderyka von Schulte.Urodził się w Winterbergu (Westfalia), studiował filologię i prawo w Berlinie. W 1853 roku uzyskał tytuł doktora prawa. W roku 1854 mianowano go profesorem nadzwyczajnym prawa kościelnego w Pradze, a w latach 1855-1873 był profesorem zwyczajnym prawa kościelnego i historii niemieckiego państwa i prawa. W latach 1873-1906 był profesorem historii prawa i prawa kościelnego w Bonn. W 1906 roku zamieszkał – ze względów zdrowotnych – w Merano (Włochy), gdzie zmarł w roku 1914.

Fryderyk von Schulte był przeciwnikiem zdogmatyzowania nauki o nieomylności papieży. Aktywnie uczestniczył w tworzeniu episkopalno-synodalnego ustroju powstającego Kościoła starokatolickiego w Niemczech oraz przyczynił się do jego państwowego uznania (w Prusach, Badenii, Hesji). Johann Friedrich Schulte przewodniczył (z jednym wyjątkiem) wszystkim Kongresom Starokatolików w latach 1871-1890 (także w Bonn, w roku 1902).