Wspólnotowy Dzień Postu


Zgromadzenie Kościoła, które odbyło się we wrześniu w Poznaniu podjęło decyzję, że raz w miesiącu odbywać się będzie wspólnotowy post Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce. Post, który chcemy praktykować, ma polegać na aktywnym oddaniu czasu dla innych, bądź rezygnacji z czegoś w intencjach zebranych i ogłaszanych dla całego Kościoła. Rozpocznie się on o zachodzie słońca w czwartek 23 listopada i zakończy wieczorem 24 listopada – zgodnie z liturgicznym sposobem liczenia dni.

Poniżej prosimy zapisać intencje, w których tego dnia będziemy wspólnie pościć na większą chwałę Boga i pożytek ludzi.