WrocławWrocław –
 Wspólnota pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny

biskup Tomasz Puchalski, proboszcz
tel: +48 793 111 295
Email: prezbiter.rkk@gmail.com

Liturgie sprawowane są według ogłoszeń