Wielki Piątek


Ukrzyżowanie

Wielki Piątek to dzień dziękczynienia za zbawczą mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. Jest to dzień postu i modlitwy.

Tego dnia nie celebruje się Eucharystii. Rano odprawia się ciemną jutrznię czyli wspólną modlitwę psalmami i piesniami biblijnymi. Po każdym psalmie i pieśni gasi się świece na specjalnym świeczniku.

Po godz. 15.00 można rozpocząć Liturgię Męki Pańskiej.
Liturgia tego dnia składa się z kilku częsci:

  • Pozpoczyna się ona od modlitwy w ciszy, celebrans modli się leżąc na podłodze a pozostałe osoby klęczą.
  • Bezpośrednio po modlitwie rozpoczyna się Liturgia Słowa w której najważniejsza jest Ewangelia o męce Jezusa zapisana przez św. Jana czyli naocznego świadka tych wydarzeń.
    W czasie jej czytania na ołtarzu ustawiona jest zapalona menora (siedmioramienny świecznik). Świeczki na nim są gaszone po kolejnych fragmentach Ewangelii aż zostaje zupełnie zgaszona po słowach o śmierci Jezusa.
  • Po Liturgii Słowa odmawia się specjalną i starożytną modlitwę powszechną.
  • Kolejną częscią Liturgii jest ryt odsłonięcia krzyża oraz dziękczynienie za dar zbawienia poprzez pocałunek krzyża oraz położenie fioletowego lub czerwonego tulipana na ikonie. Tulipan wywodzi się z Bliskiego Wschodu i w kulturze tych ludów symbolizuje przez swój kształt nakrycie głowy króla. Kolor fioletowy lub czerwony symbolizuje żałobę i krew.
  • Po rycie krzyża odbywa się Komunia Święta z darów uprzednio konsekrowanych w Wielki Czwartek.
  • Na zakonczenie Liturgii celebrans udziela błogosławieństwa ale nie następuje rozesłanie „idźcie w pokoju Chrystusa”. Brak rozesłania oraz znaku krzyża i pozdrowienia „Pan z wami” na poczatku Liturgii jest znakiem ciągłości Liturgii Męki Pańskiej z Wieczerzą Pańską i Wigilią Paschalną w Noc Zmartwychwstania. Po tym nabożeństwie nadal trwa czuwanie, modlitwa i post aż do Wigilii Paschalnej.
  • Czuwanie po Liturgii Męki Pańskiej rozpoczyna się odczytaniem fragmentu ze starożytnej homilii na święty i wielki dzień Szabatu Pana o zstąpieniu Jezusa do otchłani.

Liturgia Męki Pańskiej celebrowana będzie w naszym Kościele w Poznaniu w piątek 18 kwietnia o godz. 19.00 w kaplicy przy ul. Święty Wojciech 25/7

Ciemna Jutrznia celebrowana będzie w Wielki Piątek o godz. 6.45 oraz w Wielką Sobotę o 7.00

Każdy jest mile widziany i oczekiwany.