Weekend formacyjnyŚwiat stawia przed nami nieustannie wyzwania, chcemy dzielić się z nam nadzieją Ewangelii w jeszcze lepszy sposób. Dlatego w każdy drugi weekend miesiąca odbywają się w Poznaniu weekendy formacyjne dla duchownych, kandydatów do święceń i wszystkich chętnych zainteresowanych reformowanym katolicyzmem i chrześcijaństwem ogólnie. Jest to czas zdobywania wiedzy, wymiany doświadczeń, modlitwy i pogłębiania wspólnoty. 

W drugi weekend października, w pierwszy weekend formacyjny po wakacjach, zatrzymamy się nad tematem sakramentu bierzmowania, jego znaczenia we współczesnym Kościele, jak pogłębiać jego zrozumienie wśród członków i członkiń Kościoła, jak mówić o Duchu Świętym, jak towarzyszyć w nawiązywaniu osobistej relacji z Duchem Świętym. Omówimy też bieżące wyzwania Kościoła.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby. Spotkania zaczną się w sobotę 7 października o godz. 13:00 w kaplicy reformowanych katolików w Poznaniu przy ul. Św. Wojciech 25/7.