W Denwer odbył się Synod Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej


Synod
W miejscowości Aurora pod Denwer w Kolorado, USA odbył się Synod Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej(ECC). Głównym zadaniem Synodu był wybór następnego Biskupa Przewodniczącego w związku z kończącą się w 2015 roku 3 kadencją Biskupa Piotra Hickmana, który pełni ten urząd obecnie.

Na Synod przyjechali reprezentanci lokalnych wspólnot oraz przedstawiciele wspólnot zainteresowanych dołączeniem do Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej. Delegaci większością 2/3 głosów już w pierwszym głosowaniu wybrali Prezbitera Franciszka Krebbsa, Proboszcza Parafii św. Klary i Franciszka w St.Louis na urząd następnego Biskupa Przewodniczącego. Urząd obejmie we wrześniu 2015 kiedy to zakończy się kadencja dotychczasowego Biskupa Przewodniczącego Piotra Hickmana. Ks. Franciszek Krebbs w piątek 10.10 został konsekrowany na urząd Biskupa. W czasie Synodu wyświęcone zostały też trzy kobiety z Parafii w USA na urząd Diakona.

Delegaci zasiadający w Izbie Świeckich oraz Izbie Duchownych wprowadzili zmiany w Konstytucji Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej, które mają jej pomóc w sprawniejszym funkcjonowaniu oraz zabezpieczyć finansowanie projektów Wspólnoty. Na wniosek delegatów z Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce odrzucono projekt zmian legislacyjnych dotyczących Kościołów poza USA i powołano Komisję, która do następnego Synodu w 2016 roku przygotuje propozycje prawa wewnętrznego związane z funkcjonowaniem Kościołów Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej poza USA. Delegatami z Polski byli Łukasz Nowicki, Przewodniczący Rady Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce oraz Ks. Tomasz Puchalski.