Uroczystość Bożego Ciała


Fascynuje mnie starochrześcijańskie i katolickie przekonanie o fizycznej obecności Boga pośród wspólnoty chrześcijańskiej w znakach chleba i wina, nad którymi podczas Liturgii Świętej, lokalna wspólnota chrześcijan i chrześcijanek, pod przewodnictwem swojego biskupa, lub w jego zastępstwie prezbitera, prosi Ojca aby posłał Ducha Świętego aby wypełniła się obietnica Jezusa i chleb i wino przemieniły się w Ciało i Krew zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Ewangelia uczy nas, że Bóg chce być najbliżej człowieka jak tylko to się da. W pewnym sensie jest bliżej nas niż my sami siebie. Bliskość ta nie jest tylko duchowa, nie tylko w naszym sercu czy umyśle jesteśmy przekonani o bliskości Boga ale to Bóg sam daje nam znak, obiektywny znak swojej bliskości, można go dotknąć, zobaczyć, zjeść. Bóg oczywiście jest zawsze większy ale zechciał aby w kawałku chleba i łyku wina dokonywało się najcudowniejsze i najbardziej intymne zjednoczenie człowieka z Bogiem. Ta prawda wiary, którą przechowujemy i praktykujemy jako reformowani katolicy jest onieśmielająca. Bóg tak bardzo nas pokochał, że nie chce nas pozostawić bez tej fizycznej bliskości, bez tego bardzo konkretnego dotyku. W tym kawałku chleba i łyku wina wkraczamy w najświętszą rzeczywistość na świecie, w Życie Boga, które jest bez początku i końca, które jest pełne, doskonałe i święte.

Uroczystość Bożego Ciała, to w tradycji katolickiej łacińskiej szczególny dzień dziękczynienia Bogu za Jego sakramentalną bliskość. To dzień zachwytu nad objawiającą się nam tajemnicą bliskości Boga.

  • Serdecznie zapraszamy na Liturgię w dzień Uroczystości Bożego Ciała, 15 czerwca o godz. 10:30 w naszej poznańskiej kaplicy przy ul. Św. Wojciech 25/7.

Po samej Liturgii Eucharystii będziemy się modlić za nasze miasto, za nasze misje i wspólnoty, za cały Kościół powszechny, za prześladowanych chrześcijan i chrześcijanki, o pokój na świecie i szacunek wobec każdego człowieka. Tradycyjnie wyjdziemy też w kilka osób na ulice Poznania z Najświętszym Sakramentem aby modlić się za mieszkańców Poznania, zwłaszcza za tych, których miniemy na drodze.

  • Zdjęcia z poprzednich lat: