Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan


ekumeniczne
Jest już tradycją, że w styczniu chrześcijanie gromadzą się w sposób szczególny na wspólnych modlitwach o jedność. Po wiekach niechęci, wzajemnej wrogości i przede wszystkim złego świadectwa, wspólnoty odkrywają, że łączy nas Jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest. Stajemy razem by dać świadectwo, że mimo wszystkiego co nas dzieli jesteśmy jedną Wspólnotą ponieważ wszyscy pragniemy naśladować Jezusa i być we wspólnocie z Trójcą Świętą.

Różne są poglądy na temat tego jaki jest cel ekumenizmu, to chyba należy zostawić Panu Bogu, ale jeden cel już udało się osiągnąć. Chrześcijanie nie patrzą już na siebie jak na wrogów ale jak na rodzeństwo, które po kłótni próbuje i chce się pojednać. Na całym świecie mamy dziś wiele znaków i przykładów gdy takie pojednanie nastąpiło. Jednym z pierwszych przykładów w historii była interkominia między Wspólnotą Anglikańską a Unią Utrechcką Kościołów starokatolickich. Innymi przykładami są wspólne działania Kościołów na płaszczyźnie lokalnej na rzecz sprawiedliwości społecznej czy dialog teologiczny.

Podziękujmy Bogu za to co już udało się osiągnąć i nie dajmy się „ekumenicznym maruderom”, którzy „pochowali” ekumenizm. Choć nie jest to proces łatwy i szybki to ekumenizm zdaje egzamin tam, gdzie ludzie są rzeczywiście otwarci na obecność Jezusa w siostrach i braciach. Proszę was, pamiętajcie w waszych modlitwach o wszystkich chrześcijanach i ich duchownych abyśmy pewnego dnia doszli do pełnej i widzialnej jedności.

Zapraszamy też do udziału w ekumenicznych nabożeństwach w Polsce. W Poznaniu i okolicach nabożeństwa odbywają się jak poniżej. Hasłem tegorocznego Tygodnia Modlitw są słowa Jezusa wypowiedziane do samarytańskiej kobiety: Daj mi pić.

Poznań

18 stycznia 2015 r. – godz. 18.00
Kościół Chrześcijan Baptystów „Wspólnota Genesis”
Dom Kultury, os. Polan 100

19 stycznia 2015 r. – godz. 18.00
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny św. Krzyża, Ogrodowa 6

20 stycznia 2015 r. – godz. 18.30
Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Rodziny, ul. Promienista 131

21 stycznia 2015 r. – godz. 18.00
Kościół Polskokatolicki św. Kazimierza, ul. Bydgoska 4

23 stycznia 2015 r. – godz. 10.00
Areszt Śledczy ul. Młyńska

23 stycznia 2015 r. – godz. 19.00
Kościół Zielonoświątkowy, ul. Grunwaldzka 55

24 stycznia 2015 r. – godz. 18.00
Kościół Ewangelicko-Augsburski Łaski Bożej, ul. Obozowa 5

25 stycznia 2015 r. – godz. 18.00
Kościół Prawosławny św. Mikołaja, ul. Marcelińska

29 stycznia 2015 r. – godz. 20.00
Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Wojciecha, Wzgórze św. Wojciecha 1
Nabożeństwo z kanonami Taize

13 lutego 2015 r. – godz. 19.00
Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Wojciecha, Wzgórze św. Wojciecha 1
Wieczernia św. Cyryla i św. Metodego

Poza Poznaniem:

22 stycznia 2015 r. – godz. 18.30
Boruszyn, Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Andrzeja Apostoła

26 stycznia 2015 r. – godz. 18.00
Pniewy, Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Urszuli Ledóchowskiej

31 stycznia 2015 r. – godz. 18.00
Borówiec, Kościół Rzymskokatolicki pw. Maryi Królowej Rodzin