Synod Kościoła 2020Trwająca w Polsce i na świecie epidemia SARS-CoV2 znacznie zmieniła nasz tegoroczny kalendarz kościelny. Synod Kościoła, który był zaplanowany po świętach paschalnych, nie mógł się odbyć, również drugi termin tj. 30 i 31 maja 2020 nie jest terminem bezpiecznym, dlatego podjęto decyzję o jego odwołaniu.

Wiele wskazuje jednak, że Synod Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce będzie mógł się odbyć 22 i 23 sierpnia 2020 roku i ten termin jest obecnie obowiązujący jako termin zgromadzenia się Synodu w Poznaniu.

Synod jest nie tylko najwyższym organem uchwałodawczym naszego Kościoła, jest też wydarzeniem liturgicznym i teologicznym. Chcemy go dobrze przeżyć i w należyty sposób się do niego przygotować.

Ponieważ Synod trwać będzie tylko dwa dni, a chcemy, aby wszystkie osoby należące do Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce mogły wziąć udział w dyskusjach i pracach przedsynodalnych, od dziś do końca czerwca, można zgłaszać propozycje Synodalnych Grup Roboczych.

Każdy członek i każda członkini Kościoła może zainicjować grupę, która zajmie się zaproponowanym tematem. Propozycje takie należy zgłosić do Rady Kościoła (adres email: radakosciola@gmail.com). Wykaz pracujących grup znajduje się poniżej. Spotkania odbywać się będą w formule online.

Synodalne Grupy Robocze powinny wypracować propozycje uchwały dla Synodu. Propozycje takie należy przesłać do Rady Kościoła w terminie do 1 sierpnia 2020 roku.


Synodalne Grupy Robocze

  1. Grupa „Przyszłość” zajmująca się m.in. kwestią wyboru biskupa lokalnego i wszystkimi tego konsekwencjami.
  2. Grupa „Liturgia” zajmująca się propozycjami uchwał dotyczącymi Liturgii Kościoła.
  3. Grupa „Finanse” zajmująca się rozwiązaniami finansowymi dla Kościoła.
  4. Grupa „Misja i Ewangelizacja” zajmująca się rozwojem Kościoła w Polsce.
  5. Grupa „Katecheza” zajmie się kwestią nauczania religii w szkołach oraz edukacją.

Chęć uczestnictwa w pracach powyższych grup oraz inicjatywy nowych i tematów, którymi mogą się zająć należy zgłosić Radzie Kościoła pisząc na adres email: radakosciola@gmail.com