Spotkanie z przedstawicielem ONZW piątek 6 grudnia przedstawiciel Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce wziął udział w spotkaniu z dr Ahmedem Shaheedem Specjalnym Sprawozdawcą ONZ ds. Religii i Przekonań.

Tematem obrad był wpływ religii na dyskryminację kobiet i dziewczynek oraz naruszanie praw osób LGBT+ i mniejszości religijnych w Polsce.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki świata akademickiego, posłanki na Sejm, duchowni kilku Kościołów mniejszościowych, działacze i działaczki organizacji feministycznych, LGBT, świeckich i zajmujących się prawami człowieka.

Szereg wystąpień i prezentacji ukazywało łamanie praw kobiet, LGBT, osób należących do wyznań mniejszościowych i osób niewierzących w Polsce.

Na zaproszenie Specjalnego Sprawozdawcy ONZ głos zabrała prezbiter Tomasz Puchalski, który opowiedział o sytuacji Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce. Wnioski ze spotkania posłużą do sporządzenia specjalnego raportu ONZ w kwestii religia a prawa kobiet, osób LGBT i mniejszości religijnych.