Spotkanie międzyreligijne


Od 11 do 16 listopada trwał pierwszy Poznański Tydzień Tolerancji. Przez pięć dni wszyscy mieszkańcy i mieszkanki miasta mogli wziąć udział w licznych spotkaniach i warsztatach. Ich kulminacją był happening z udziałem Prezydenta Poznania, Pana Jacka Jaśkowiaka, który odbył się na placu Wolności w sobotę 16 listopada, w Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku. Od tego czasu 16 listopada jest świętem szacunku, akceptacji i uznania różnorodności kultur na całym świecie – również w Poznaniu.

– Wszyscy jesteśmy równi, choć różni. W tym tkwi nasza siła i największa wartość – mówi Stella Gołębiewska, pełnomocniczka prezydenta Poznania do spraw polityki równościowej. – Poznański Tydzień Tolerancji to okazja, by powiedzieć stanowcze „nie” wykluczeniom i dyskryminacji. To okazja do zamanifestowania szacunku, akceptacji dla drugiego człowieka, którego na co dzień spotykamy na ulicach naszego miasta.

Stowarzyszenie Reformowanych Katolików działające przy poznańskiej parafii Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce było zaangażowane w organizacje Tygodnia Tolerancji, z naszej inicjatywy odbyło się spotkanie międzyreligijne.

Było to jedno z najbardziej oczekiwanych spotkań w ramach Tygodnia Tolerancji. W Pracowni Ekonomii Społecznej „Ładne rzeczy” spotkali się przedstawiciele wspólnot chrześcijańskiej, muzułmańskiej i żydowskiej. O tym co nas dzieli, ale też i łączy rozmawiano przy świecach, które stworzyły klimat kameralny i serdeczny. Spotkanie zakończyło się modlitwą duchownych – każdego według własnej tradycji – w intencji Poznania i Polski.

W spotkaniu wzięli udział imam Youssef Chadid, przewodniczący Ligii Muzułmańskiej, podrabin Szymon Zadumiński ze wspólnoty żydowskiej oraz prezbiter Tomasz Puchalski z Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce.

Wolą uczestników będzie kontynuowanie tego typu spotkań.


Comments are closed.